Gymnázium SNV Javorová 16 - zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 18/2019

Číslo v CRZ*:

18/2019

Číslo dodatku:

1

Názov dodatku:

Predmet dodatku:

"11.1. Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú a to do 30.09.2022."

Viazanosť k zmluve:

18/2019

Zmluvná strana :

predávajúci: The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z., Mlynské Nivy 7816/16, 821 09 Bratislava

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

28.09.2021

Platnosť dodatku:

28.09.2021 - 30.09.2022

Zverejnenie dodatku:

28.09.2021

Účinnosť dodatku:

30.09.2022

Stav dokumentu:

archívna

Prílohy:

Dodatok č. 1 (PDF, 399,7 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 22.05.2024 11:05