Gymnázium SNV Javorová 16 - zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: Zmluva č. 2/2019 o poskytnutí fin. prostr. na záujmové vzdelávanie detí - CVČ

Číslo v CRZ*:

Zmluva č. 2/2019 o poskytnutí fin. prostr. na záujmové vzdelávanie detí - CVČ

Číslo dodatku:

Dodatok č. 1 k zmluve č. 2/2019 o poskytnutí fin.prostr.na záujmové vzdelávanie detí - CVČ

Názov dodatku:

Dodatok č. 1 k zmluve č. 2/2019 o poskytnutí fin.prostr.na záujmové vzdelávanie detí - CVČ

Predmet dodatku:

Poskytnutí fin.prostr.na záujmové vzdelávanie detí - CVČ

Viazanosť k zmluve:

Zmluva č. 2/2019 o poskytnutí fin. prostr. na záujmové vzdelávanie detí

Zmluvná strana :

prijímateľ: Gymnázium, Javorová 16, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 17151589, PaedDr. Ingeborg Skalská

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Obec Smižany, Námestie M.Pajdušáka 1341/50, Smižany, IČO: 00691721, Mgr. Miroslava Szitová, PhD., starostka obce

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

11.12.2020

Platnosť dodatku:

01.09.2020 - 24.12.2020

Zverejnenie dodatku:

11.12.2020

Účinnosť dodatku:

12.12.2020

Stav dokumentu:

archívna

Prílohy:

Dodatok č. 1 k zmluve č. 2/2019 o poskytnutí fin.prostr.na záujmové vzdelávanie detí - CVČ (PDF, 448,87 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:33
Upravené: 22.05.2024 11:05