Gymnázium - Gimnázium Kráľovský Chlmec - verejné obstarávania

Zmluva: Dodatok č. 1 Kúpnej zmluvy č. 36/2020

Číslo v CRZ*:

Dodatok č. 1 Kúpnej zmluvy č. 36/2020

Číslo dodatku:

Dodatok č. 1 Kúpnej zmluvy č. 36/2020

Názov dodatku:

Dodatok č. 1 Kúpnej zmluvy č. 36/2020

Predmet dodatku:

Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu tovar v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl. I a II Kúpnej zmluvy v termíne najneskôr do 31.08.2020.

Viazanosť k zmluve:

36/2020

Zmluvná strana :

kupujúci: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012

Zmluvná strana :

predávajúci: JAVA NÁBYTOK s.r.o., Priemyselná 1, 071 01 Michalovce, IČO: 44182325

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

27.04.2020

Platnosť dodatku:

27.04.2020 -

Zverejnenie dodatku:

27.04.2020

Účinnosť dodatku:

28.04.2020

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Dodatok č. 1 Kúpnej zmluvy č. 36/2020 (PDF, 781,31 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2019 14:47
Upravené: 19.07.2019 14:51