Gymnázium - Gimnázium Kráľovský Chlmec - verejné obstarávania

Zmluva: 596/2019

-

Číslo v CRZ*:

596/2019

Číslo zmluvy:

596/2019

Názov:

Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 596/2019

Predmet:

Nájom miestnosti na organizovanie spoločenského podujatia - Slávnostné odovzdávanie ocenení

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00161012

Zmluvná strana :

nájomca: Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99/ 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 00331619

Hodnota zmluvy:

30,00 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

10.09.2019

Platnosť zmluvy:

13.09.2019 - 13.09.2019

Dátum zverejnenia:

10.09.2019

Účinnosť zmluvy:

11.09.2019

Stav dokumentu:

archívna

Prílohy:

596/2019 (PDF, 426,58 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2019 14:47
Upravené: 19.07.2019 14:51