Informácie pre OvZP

19.09.2019

Etický kódex

       
Etický kódex pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - vzor.
 
19.07.2019

Zverejňovanie verejných obstarávaní

       
Počnúc dnešným dňom je pripravené pre všetky OvZP zverejňovanie výziev vo verejných obstarávaniach (zákazky s nízkou hodnotou).
 
12.08.2014

Energetické audity

       
Energetické audity niektorých zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK poskytujúcich sociálne služby. Audity boli vypracované ako podklad pre projektovú dokumentáciu na jednotlivé stavebné projekty.
 
16.05.2013

Odborná spôsobilosť v oblasti CO

       
Upozorňujeme organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK na ustanovenie povinnosti pre odbornú spôsobilosť osôb, ktoré môžu vypracovávať a aktualizovať plány ochrany zamestnancov a osôb.
 
12.04.2013

Metodika verejného obstarávania

       
Všeobecné metodické usmernenia – zákon č. 343/2015 Z. z. na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.
 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.04.2013 10:47
Upravené: 06.03.2014 11:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról