Konferencia "Budúcnosť dopravy v meste Košice a Košickom kraji"

Košický samosprávny kraj v spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice za podpory Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Magistrátu mesta Košice, Žilinskej univerzity v Žiline a Technickej univerzity v Košiciach organizuje odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou "Budúcnosť dopravy v meste Košice a Košickom kraji" pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu a primátora mesta Košice Richarda Rašiho 25. - 26. júna 2013 v Hoteli Yasmin, Tyršove nábrežie 1 v Košiciach

CIEĽ KONFERENCIE
Na základe analýzy doterajšieho vývoja a rozvojových tendencií mesta a regiónu naznačiť nové strategické zámery rozvoja dopravy v Európskom hlavnom meste kultúry 2013 a Košickom kraji so zreteľom na aplikáciu prvkov trvalo udržateľného dopravného systému, integráciu a humanizáciu dopravy či rozvoj cestovného ruchu. Konferencia je určená pre vybraných výkonných a volených zástupcov regionálnej samosprávy, volených a výkonných reprezentantov miest, zástupcov relevantných centrálnych orgánov verejnej správy, zástupcov odborných inštitúcií zaoberajúcich sa danou problematikou a iných so záujmom o danú tému.

ODBORNÍ GARANTI KONFERENCIE
prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
doc. Ing. Ján Mandula, PhD., Technická univerzita Košice
doc. Ing. Brigita Salaiová, PhD., Technická univerzita Košice
Ing. Ladislav Olexa, PhD., Košický samosprávny kraj

Pozvánka

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.06.2013 07:52
Upravené: 11.11.2021 14:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001