Košický samosprávny kraj na Slovakiatour v spoločnej expozícii

Košický samosprávny kraj je partnerským regiónom práve sa začínajúceho Medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2010. Na výstavisku Incheba Expo Bratislava od 21. do 24. januára ponúkne spoločnú prezentáciu miest, obcí, mikroregiónov, historických regiónov a združení podnikateľov v cestovnom ruchu, aby ukázal, v čom je sila a inšpirácia kraja.

Skúsenosti ukázali, že práve forma spoločnej prezentácie pomáha napĺňať ciele regionálnej samosprávy v oblasti cestovného ruchu. „Aj keď kraje nemajú kompetencie v oblasti cestovného ruchu, stále ho vnímame ako veľkú perspektívu pre tento región,“ hovorí predseda KSK Zdenko Trebuľa. „Nevyhnutnosťou bude spájanie záujmov všetkých regionálnych aktérov v cestovnom ruchu – nielen podnikateľov, hotelierov, poskytovateľov stravovacích služieb, producentov vína či iných potravín, ale aj kultúrne inštitúcie, turistické združenia, samosprávy. Verím, že dôležitú úlohu tu zohrá regionálna rada pre turizmus, ktorú sme zriadili vlani. Pre cestovný ruch chceme využiť aj krajský projekt Terra incognita, ktorým sa podieľame na Európskom hlavnom meste kultúry Košice 2013.“

Výstavná expozícia KSK je na ploche 178 m². Spoločne na nej vystavujú región Gemer (mesto Rožňava, mesto Dobšiná, Regionálna rozvojová agentúra Rožňava, mikroregióny Dobšiná, Domica, Štítnická dolina, Čremošná, Združenie vidieckeho turizmu Zádiel, Domica Komplex, Kúpele Štós), región Zemplín (mestá Michalovce, Sobrance, Trebišov, Veľké Kapušany, Regionálne združenie turizmu Zemplín, Združenie Tokajská vínna cesta, obce Kaluža, Klokočov, Vinné), región Spiš (mikroregión Slovenský raj – členmi sú mesto Spišská Nová Ves, obce Hrabušice, Spišské Tomášovce, Stratená, Vernár, Smižany, Dedinky, Správa Národného parku Slovenský raj, Horská záchranná služba, podnikatelia) a Mesto Košice spolu s EHMK 2013, n.o. Súčasťou expozície je celodenný kultúrno-spoločenský program, ktorý pripravili jednotlivé regióny, s vystúpeniami súborov, ukážkami ľudových tradícií a regionálnej gastronómie.

Rok 2010 je pre KSK veľkou výzvou na skvalitnenie služieb pre návštevníkov a obyvateľov kraja, predovšetkým pomocou menších investícií do turizmu. „V roku 2009 sme identifikovali 17 cyklotrás v koridore Vínnej cesty a 41 trás v koridore Gotickej cesty, ktoré by sme chceli v roku 2010 zatraktívniť predovšetkým pre rodiny s deťmi a rekreačných cykloturistov. Spolu pôjde o 776,8 km cyklotrás. Zároveň chceme v rámci tohto úspešného projektu pracovať aj na identifikácií ďalších cyklotrás na Železnej ceste,“ hovorí vedúca referátu cestovného ruchu KSK Natália Bránska. „Zároveň plánujeme pomôcť turistom a návštevníkom kraja ľahšie sa zorientovať a získať viac informácií prostredníctvom tzv. hnedých a orientačných tabúľ, ktoré ich dovedú k zaujímavostiam. Informačné tabule pridajú fakty o ďalších atraktivitách v okolí. V prípade úspešného projektu sa tak v tomto roku na území kraja osadí viac ako 400 tabúľ.“

Košický samosprávny kraj – kraj plný inšpirácie, pozýva všetkých na návštevu. Má vynikajúce predpoklady na rozvoj turistického „priemyslu“. Všetci, ktorí sa na veľtrhu prezentujú, majú spoločný cieľ - prilákať čo najviac zahraničných, ale aj domácich turistov, aby voľný čas strávili na území kraja. Využiť chcú pri tom nielen prírodné a historické danosti, ale aj služby, ktoré poskytujú tunajší ľudia. V Košickom kraji sídli 440 obcí a miest. Takmer jedna tretina zo 773 tisíc obyvateľov žije v krajskom meste, no okolitý okres Košice - okolie má naopak najnižší stupeň urbanizácie – iba 13 percent. Vidiecky charakter prevláda na väčšine územia. Preto aj strategické materiály regionálnej samosprávy kladú dôraz na rozvoj vidieka a podporu cestovného ruchu v tradičných turistických oblastiach. Zastupiteľstvo KSK schválilo Stratégiu rozvoja cestovného ruchu v regióne Dolný Zemplín, v regióne Národného parku Slovenský raj a v Národnom parku Slovenský kras.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 20.01.2010 06:00
Upravené: 09.12.2021 17:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001