Implementované projekty

04.04.2024

Project Development Assistance

       

Spolupráca s expertmi v oblasti vodíkových technológií na príprave udržateľného vodíkového údolia v Košickom kraji.

 
04.04.2024

Synergies with the Clean Hydrogen Partnership

       

Spolupráca s Clean Hydrogen Partnership v oblasti vodíkového údolia.

 
04.04.2024

Knowledge Transfer for Widened EU Excellence in Advanced Green Technologies, Sustainability and Research Management

       

Upevňovanie a rozširovanie spolupráce KSK s domácimi a zahraničnými vzdelávacími a vedeckými inštitúciami pri rozvoji nových výskumných smerov v oblasti...

 
04.04.2024

Pathways to Climate-Smart Governance

       

Podpora regiónov a miest pri vytváraní lepších politík pre klimaticky inteligentné a odolné riadenie.

 
04.04.2024

Accelerating the deployment of green hydrogen mobility in EU regions

       

Podpora urýchlenia plánovania ekologickej vodíkovej mobility za účelom dekarbonizácie ťažko elektrifikovateľnej mestskej a prímestskej dopravy (autobusy,...

 
04.04.2024

Analýza znečistenia ovzdušia a stanovenie dopadov na pôdny ekosystém a potravinový reťazec v súvislosti s blízkou výrobnou prevádzkou

       

Analýza znečistenia ovzdušia a stanovenie dopadov na pôdny ekosystém a potravinový reťazec v súvislosti s blízkou výrobnou prevádzkou.

 
04.04.2024

Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja - projekt č. 2

       

Realizácia opatrení zameraných na zlepšenie stavu biotopov a ich druhov, obnovu poškodených ekosystémov a služieb s cieľom dosiahnuť obnovu a zachovanie...

 
04.04.2024

Projekt KlimaPark Kysak

       

Vybudovanie audio vizuálneho envirocentra zameraného na informovanie a osvetu v témach zníženia rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ako aj o...

 
14.05.2020

LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia

       

Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou...

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 02.09.2022 16:25
Upravené: 04.04.2024 09:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001