Zdravotníctvo v roku 2015

08.04.2015

Pozvánka na vzdelávacie podujatie pre lekárov okresu Sobrance

       
Pozývame členov SLK – SRLK na vzdelávacie podujatie: "Aktuálny stav niektorých právnych predpisov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a prevádzkovaním zdravotníckych zariadení".
 
08.04.2015

Pozvánka na vzdelávacie podujatie pre lekárov Košického samosprávneho kraja

       
Pozývame členov SLK – SRLK na vzdelávacie podujatie: "Aktuálny stav niektorých právnych predpisov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a prevádzkovaním zdravotníckych zariadení".
 
01.04.2015

Cenník a zoznam

       
Od 1.4. 2014 nadobudnutím účinnosti novely zákona č. 577/2004 Z.z., má poskytovateľ povinnosť najneskôr do 31. mája 2015 preukázateľne zaslať samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia cenník všetkých zdravotných výkonov, ktoré poskytuje poskytovateľ, ako aj zoznam zdravotných výkonov a služieb pri ktorých, možno požadovať úhradu.
 
31.03.2015

Začala sa výstavba nemocnice novej generácie v Michalovciach

       
Oficiálnym položením základného kameňa sa v posledný marcový deň začala výstavba nemocnice novej generácie v Michalovciach. Trvať by mala 33 mesiacov a prvých pacientov by mala privítať v januári 2018.
 
20.03.2015

Usmernenie k novele zák. č. 577/2004

       
Lekár Košického samosprávneho kraja upovedomuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o novom Usmernení Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Košického samosprávneho kraja č.1/2015 k realizácii novely zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov účinnej od 1.4.2014 a o prílohách súvisiacich s touto zmenou.
 
12.03.2015

Nemocnica novej generácie v Michalovciach dostala zelenú

       
Na Slovensku bude po vyše dvadsiatich rokoch postavená nová všeobecná nemocnica. Investičná skupina Penta schválila celkovú investíciu do výstavby nemocnice novej generácie v Michalovciach vo výške 34 miliónov eur. Projekt získal právoplatné územné rozhodnutie v novembri 2014, stavebné povolenie v januári 2015 a stavebné práce sa začnú ešte tento mesiac.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.12.2021 09:14
Upravené: 23.05.2022 10:03

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001