Nemocnica novej generácie v Michalovciach dostala zelenú

Na Slovensku bude po vyše dvadsiatich rokoch postavená nová všeobecná nemocnica. Investičná skupina Penta schválila celkovú investíciu do výstavby nemocnice novej generácie v Michalovciach vo výške 34 miliónov eur. Projekt získal právoplatné územné rozhodnutie v novembri 2014, stavebné povolenie v januári 2015 a stavebné práce sa začnú ešte tento mesiac.

Uvedenie novej nemocnice do prevádzky je naplánované na január 2018. Nemocnica, ktorá bola naprojektovaná podľa moderných medzinárodných štandardov, má byť dôkazom, že zdravotnú starostlivosť možno poskytovať v súčasných podmienkach na oveľa vyššej úrovni. Tento unikátny projekt pozdvihne kvalitatívnu úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti v sieti regionálnych nemocníc Sveta zdravia a pomôže ďalšiemu napredovaniu slovenského zdravotníctva.

„Nemocnica novej generácie bude novým míľnikom siete Svet zdravia a verím, že aj celého slovenského zdravotníctva. Na tomto projekte chceme dokázať, že sme schopní poskytovať našim pacientom nový štandard zdravotnej starostlivosti. Veľký význam vidíme tiež z pohľadu získania cenných skúseností pri príprave projektu a následnej prevádzky, ktoré chceme aktívne využívať vo všetkých našich nemocniciach. Reálnym príkladom je nový koncept oddelení multiodborovej intenzívnej starostlivosti alebo pôrodníc novej generácie. Som presvedčený, že nová nemocnica bude inšpiráciou aj pre ďalšie podobné projekty na Slovensku,“ zdôraznil Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ siete regionálnych nemocníc Svet zdravia, a. s.

„Začiatok výstavby Nemocnice novej generácie v Michalovciach je reálnym signálom pre všetkých občanov Zemplína, že plány spoločnosti Svet zdravia neboli len prázdnymi slovami. V krátkom čase Svet zdravia vyvinul maximálne úsilie, aby splnil podmienky stavebného konania a získal právoplatné stavebné povolenie. Som presvedčený, že stavba novej špičkovej nemocnice bude pokračovať v plánovaných termínoch. Začiatok výstavby v Michalovciach je potvrdením, že rozhodnutie regionálnej samosprávy zveriť štyri nemocnice strategickému partnerovi, ktorý má dostatočné kapacity na ich rozvoj, bolo rozumným a pragmatickým krokom. A je aj odpoveďou všetkým, ktorí tento krok spochybňovali,“ uviedol Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraja.

„Teším sa, že môžem byť pri tom, keď v Michalovciach vyrastie nová nemocnica, ktorá bude slúžiť niekoľkým tisícom pacientov nielen z nášho mesta, ale aj širokého okolia. Rád by som vyzdvihol aj tú skutočnosť, že spoločnosť Svet zdravia doposiaľ napĺňala dohody uzatvorené s mestom Michalovce a plánovanú investíciu pripravuje presne podľa stanoveného harmonogramu,“ doplnil Viliam Zahorčák, primátor mesta Michaloviec.Vizualizácia

Sieť regionálnych nemocníc Svet zdravia v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a s mestom Michalovcami v júni 2014 oficiálne predstavili štúdiu nemocnice novej generácie v Michalovciach. V novembri 2014 projekt získal právoplatné územné rozhodnutie a v januári 2015 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie. Svojím konceptom, flexibilnou organizáciou a komfortom pre pacienta by nemocnica mala vytvoriť nový kvalitatívny štandard poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Celý projekt vychádza z najnovších skúseností a trendov uplatňovaných pri prevádzke nemocníc vo vyspelých krajinách. Pacienti sa tak môžu tešiť na vysoký počet jednolôžkových izieb, harmonické liečivé prostredie s dostatkom denného svetla a na moderné technologické vybavenie. V nemocnici sa počíta aj s novým centrálnym urgentným príjmom. Predpokladaná výška celkovej investície dosiahne 34 miliónov eur. Začiatok stavebných prác je naplánovaný už na koniec marca 2015. Uvedenie novej nemocnice do prevádzky je naplánované na začiatok roka 2018.

Kľúčové fakty:

 • Moderná architektúra vytvárajúca liečivé prostredie (prízemie a tri nadzemné poschodia s vnútornými átriami)
 • Centrálny urgentný príjem
 • Komplexná rádiodiagnostika s CT a MR
 • OMIS (oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti)
 • Lôžkové časti (310 lôžok v novej budove, plávajúce lôžka)
 • Vysoký podiel jednolôžkových izieb
 • 8 moderných operačných sál
 • Oddelenie jednodňovej chirurgie
 • 4 pôrodné izby a moderná pôrodná zákroková sála
 • Moderný parkovací systém, 170 parkovacích miest pre pacientov, zamestnancov a pre dodávateľov
 • Pripravenosť na nemocnicu bez papierov

Viac informácií nájdete tu.

Spoločnosť Svet zdravia, a. s., patrí do skupiny Penta Investments. Je prevádzkovateľom dvanástich nemocníc v Košickom, Prešovskom, Banskobystrickom a v Trenčianskom samosprávnom kraji, ktorých spádová oblasť predstavuje 780-tisíc obyvateľov, a pracuje v nich 4580 zamestnancov. Ide o nemocnice v mestách Humenné, Svidník, Spišská Nová Ves, Rožňava, Trebišov, Michalovce, Vranov nad Topľou, Stropkov, Rimavská Sobota, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Partizánske. Viac informácií na stránke Svetu zdravia

Autor/zdroj: Tomáš Kráľ
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 12.03.2015 08:00
Upravené: 22.12.2021 09:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine