Zdravotníctvo v roku 2015

29.12.2015

Priority zdravotnej politiky po pripomienkovaní

       
Včera boli zverejnené výsledky pripomienkového konania k dokumentu: Priority zdravotnej politiky pre Košický kraj na obdobie 2016-2020.
 
30.11.2015

Vzdelávacie podujatie pre poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti

       
Ďalšie zo série vzdelávacích podujatí organizovaných Košickým samosprávnym krajom v spolupráci s Regionálnou lekárskou komorou v Košiciach sa uskutoční v stredu 2. decembra 2015 o 13.30 hod. v Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave.
 
09.11.2015

Vzdelávacie podujatie pre poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti v KSK

       
V stredu 18. novembra 2015 o 15.00 hod. sa uskutoční v budove MÚ Mestskej časti Košice – JUH vzdelávacie podujatie pre poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti okresov Košice I, II, II, IV a Košice – okolie, ktoré pripravil Košický samosprávny kraj v spolupráci s Regionálnou lekárskou komorou v Košiciach.
 
22.10.2015

Vrcholí projekt elektronizácie služieb Košického samosprávneho kraja

       
Košický samosprávny kraj (KSK) na záverečnej konferencii 22. októbra predstavil projekt „Elektronizácia služieb VÚC Košického samosprávneho kraja“, ktorý realizoval od apríla 2012 do októbra 2015 v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS). Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – ERDF a štátneho rozpočtu. KSK zabezpečuje spolufinancovanie v rozsahu 5 % z vlastných zdrojov. Celkové náklady na projekt dosiahli spolu 4 469 550 eur.
 
10.09.2015

Deň pre zdravie

       
Príležitosť otestovať si svoje zdravie, vstúpiť do srdca a dozvedieť sa viac informácií, ako sa o srdiečko starať, alebo sa poradiť o výžive využilo v rámci Dňa pre zdravie niekoľko desiatok Košičanov, ktorí dnes prechádzali okolo budovy Košického samosprávneho kraja. Niektorí využili aj možnosť darovať krv priamo na úrade.
 
27.07.2015

Upozornenie na povinnosť doručiť cenník zdravotných výkonov

       
Podľa § 102r ods. 1 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z.z.) je poskytovateľ povinný najneskôr do 31. mája 2015 preukázateľne (doporučene poštou, podaním na podateľňu) zaslať samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia cenník všetkých zdravotných výkonov podľa § 79 ods. 1 písm. g) zákona 578/2004 Z.z. a zoznam zdravotných výkonov a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pri ktorých možno požadovať úhradu podľa § 79 ods. 1 písm. zv) zákona č. 578/2004 Z.z.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.12.2021 09:14
Upravené: 23.05.2022 10:03

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001