Vzdelávacie podujatie pre poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Ďalšie zo série vzdelávacích podujatí organizovaných Košickým samosprávnym krajom v spolupráci s Regionálnou lekárskou komorou v Košiciach sa uskutoční v stredu 2. decembra 2015 o 13.30 hod. v Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave.

1. Zmeny v usmernení KSK o postupe pri zmene poskytovateľa ambulantnej starostlivosti od 1.11.2015 – PhDr. Peter Dringuš, 10 min.

2. Informácia o využívaní portálu e-vúc v KSK v súvislosti s vedením registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – PhDr. Peter Dringuš, 15 min.

3. Výsledky kontrolnej činnosti za r. 2014 a zmeny v oblasti vykonávania dozoru v zdravotníckych zariadeniach poskytovateľov v r. 2016 – PhDr. Mgr. Helena Hrušková, 10 min.

4. Dopad aplikácie novely zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti na oblasť platieb v zdravotníckych zariadeniach v praxi - MUDr. Štefan Lipčák, 20 min.

5. Zmeny v usmernení KSK o postupe schvaľovania a potvrdzovania ordinačných hodín od 1.10.2015 - Mgr. Vladimír Čelko, 15 min.

6. Lieky v ambulancii poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – , 10 min.

7. Kedy je potrebné žiadať o zmenu povolenia na prevádzkovanie špecializovanej ambulancie v súvislosti s novelou zákona č. 578/2014 Z.z. účinnou od 1.4.2014 a jej prílohou 1a ŠPECIALIZOVANÉ AMBULANCIE - MUDr. Štefan Lipčák, 40 min.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 30.11.2015 06:00
Upravené: 22.12.2021 10:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001