Priority zdravotnej politiky po pripomienkovaní

Včera boli zverejnené výsledky pripomienkového konania k dokumentu: Priority zdravotnej politiky pre Košický kraj na obdobie 2016-2020.

Tento dokument je kľúčovým nástrojom na identifikovanie jednotlivých problémových oblastí a ich elimináciu splnením stanovených cieľových priorít v podmienkach regionálneho zdravotníctva. Preto jeho príprave Košický samosprávny kraj venuje primeranú pozornosť.

Neoddeliteľnou súčasťou prípravného procesu je pripomienkové konanie, v rámci ktorého sa stavovské, profesné a iné organizácie pôsobiace v oblasti zdravotníctva vyjadrujú k navrhovanému zneniu dokumentu. Pracovníci Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva sa dôkladne zaoberali každou pripomienkou a podrobne ju analyzovali. Výsledkom je dokument, ktorý by mal pomôcť určiť smerovanie nášho regionálneho zdravotníctva v budúcnosti.

Na záver sa chceme poďakovať všetkým, ktorí svojimi pripomienkami prispeli k skvalitneniu tohto dôležitého koncepčného dokumentu.

Autor/zdroj: Peter Kupčík, Peter Dringuš
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.12.2015 06:00
Upravené: 23.05.2022 10:03

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001