Cenník a zoznam

Od 1.4. 2014 nadobudnutím účinnosti novely zákona č. 577/2004 Z.z., má poskytovateľ povinnosť najneskôr do 31. mája 2015 preukázateľne zaslať samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia cenník všetkých zdravotných výkonov, ktoré poskytuje poskytovateľ, ako aj zoznam zdravotných výkonov a služieb pri ktorých, možno požadovať úhradu.

Poskytovateľ má tiež povinnosť preukázateľne a bezodkladne zaslať samosprávnemu kraju každú zmenu cenníka všetkých zdravotných výkonov, ako aj zoznamu zdravotných výkonov a služieb.

Bližšie informácie o spôsobe zasielania, termínoch a obsahových náležitostiach cenníka a zoznamu upravuje USMERNENIE Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Košického samosprávneho kraja č. 1/2015.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 01.04.2015 06:00
Upravené: 22.12.2021 09:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001