Usmernenie k novele zák. č. 577/2004

Lekár Košického samosprávneho kraja upovedomuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o novom Usmernení Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Košického samosprávneho kraja č.1/2015 k realizácii novely zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov účinnej od 1.4.2014 a o prílohách súvisiacich s touto zmenou.

Usmernenie OSVaZ KSK č. 1/2015 k novele zák. č. 577/2004 Z.z.

Príloha č. 1 Nariadenie vlády č. 777/2004

Príloha č. 2 Nariadenie vlády č. 722/2004

Príloha č. 3 Usmernenie OSVaZ KSK č. 2/2015 - Postup schvaľovania a potvrdzovania ordinačných hodín

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 20.03.2015 06:00
Upravené: 22.12.2021 09:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001