Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom kraji, obdobie 2022-2027-2030

Výzva na pripomienkovanie dokumentu Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom kraji, obdobie 2022-2027-2030.

V súvislosti s ukončením spracúvania strategického dokumentu v oblasti regionálneho rozvoja z názvom: Výzva na pripomienkovanie úvodnej a analytickej časti dokumentu Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom kraji na obdobie 2022-2027-2030 oznamujeme, že daná časť dokumentu bola zverejnená na našom webe za účelom verejného pripomienkovania.

Prípadné pripomienky, podnety a návrhy môžete posielať formou vyplnenia excel tabuľky na mailové adresy: henrieta.karasova@vucke.sk a barbora.kovacova@vucke.sk, 22.7.2022, kedy bude verejné pripomienkovanie ukončené.

Autor/zdroj: Mgr. Iveta Urbanová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.07.2022 14:55
Upravené: 08.02.2023 12:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001