Rekonštrukcia vrchnej časti mosta pri Zemplínskej šírave je ukončená

Počas leta sa bude pokračovať ešte na sanácii spodnej časti stavby. Pribudne meteostanica a kamerový dohľad.

Košický samosprávny kraj pokračuje v skvalitňovaní premávky aj v regióne Zemplín. V týchto dňoch úspešne ukončil rekonštrukciu vrchnej časti mosta M6860 cez nápustný kanál do Zemplínskej šíravy. „Ide o cestu, ktorá spája okresné mesto Michalovce s obcami vo významnej rekreačnej oblasti, ako aj ďalšie okresné mesto Sobrance s okolitými obcami, preto bola oprava tohto mosta nevyhnutná,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Mostný objekt bol postavený v roku 1966 a jeho stavebno-technický stav bol v stavebno-technickom stupni VI – veľmi zlý. Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi prác prebehlo už koncom roku 2021, no kvôli rôznym administratívnym prekážkam a komplikáciám v priebehu rekonštrukcie sa termín začiatku stavebných prác odďaľoval. Plány župy hneď v úvode zabrzdil neschválený povodňový plán, čo malo za následok posun všetkých pôvodne stanovených termínov, rovnako tak získanie stavebného povolenia, ktoré bolo vydané až koncom apríla 2022.

Najvážnejšie poruchy boli na nosnej konštrukcii, kde dlhodobým zatekaním vody došlo k porušeniu hydroizolácie mostovky. Na moste bol vybudovaný nový úložný prah na oporách a stavbári opravili priľahlú cestu v dĺžke približne 20 metrov pred a za mostom. Zrealizované je už aj vodorovné dopravné značenie a osadené sú bezpečnostné prvky. Cesta je sprejazdnená, aj keď stavba ešte nie je kompletne ukončená, pretože sa bude pracovať na sanácii jej spodnej časti. Následne sa vykonajú dokončovacie práce, ako úprava okolia, osadenie meteostanice a pod. Stožiar s kamerovým dohľadom bude osadený až po zrealizovaní sanácie spodnej stavby, čo sa predpokladá v auguste tohto roka.

Na štvorprúdovej ceste II/582, v čase realizácie prác, bola znížená rýchlosť jazdy a presmerovaná doprava na druhú časť tejto komunikácie, v dĺžke približne 500 metrov, bez akéhokoľvek zdržania. Rekonštrukciou mosta sa výrazne zlepší jeho stavebno-technický stav, životnosť a zaťažiteľnosť, zvýši sa bezpečnosť a plynulosť dopravy. Rekonštrukcia mosta bola financovaná Košickým samosprávnym krajom vo výške viac ako 420-tisíc eur.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Andrea Štefanová
Vytvorené: 05.04.2024 00:00
Upravené: 05.04.2024 08:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001