Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania

Odbor dopravy Košického samosprávneho kraja oznamuje začatie stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania na stavbu: "KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice, UČS 01 Križovatka Námestie osloboditeľov – Južná trieda s napojením na zrekonštruovanú trať na Južnej triede" a stavbu: "KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice, UČS 07 Križovatka Námestie Maratónu mieru – úsek „ľavé odbočenie“ z Komenského ulice smer Hviezdoslavova – Masarykova ulica".

Stavebník – Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, ktorý v konaní splnomocnil, na  základe plnomocenstva zo dňa 9.12.2014 SUDOP Košice a.s., Žriedlova 1, Košice, podal dňa 15.1.2015 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: "KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice, UČS 01 Križovatka Námestie osloboditeľov – Južná trieda s napojením na  zrekonštruovanú trať na Južnej triede".

Stavebník – Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, ktorý v konaní splnomocnil, na  základe plnomocenstva zo dňa 9.12.2014 SUDOP Košice a.s., Žriedlova 1, Košice, podal dňa 15.1.2015 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: „KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice, UČS 07 Križovatka Námestie Maratónu mieru – úsek „ľavé odbočenie“ z Komenského ulice smer Hviezdoslavova – Masarykova ulica“.

Autor/zdroj: Ing. Ladislav Olexa, PhD., vedúci odboru
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.01.2015 06:00
Upravené: 22.11.2021 14:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001