Oznámenie o začatí stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie

Odbor dopravy Košického samosprávneho kraja oznamuje začatie stavebného konania a pozýva na ústne pojednávanie na stavbu: "KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice".

Stavebník – Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, ktorý v konaní splnomocnil, na  základe plnomocenstva zo dňa 9.12.2014 SUDOP Košice a.s., Žriedlova 1, Košice, podal dňa 5.1.2015 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: „KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice“.

V rámci predmetnej stavby sa jestvujúce električkové trate komplexne zmodernizujú. Modernizácia zahŕňa úplnú výmenu električkového zvršku aj spodku vrátane odvodnenia, technologické objekty a nástupištia zastávok pre zabezpečenie prístupu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Autor/zdroj: Erika Bartková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.01.2015 12:10
Upravené: 22.11.2021 14:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001