Zrekonštruovaný most v Sirníku preverila skúška zaťažiteľnosti

Spoľahlivosť mostnej konštrukcie overili štyri nákladné vozidlá s hmotnosťou 32 ton.

Najväčšia rekonštrukcia v histórii Košického samosprávneho kraja sa blíži do finále. Spoľahlivosť mostu M2774 cez rieku Ondava pri obci Sirník dnes (piatok, 27.1.) overila skúška zaťažiteľnosti. Po potrebnej trojdňovej technickej prestávke sa zrealizovala statická zaťažovacia skúška mostu, v súlade so Slovenskou technickou normou pre Zaťažovacie skúšky mostov.

„Spoľahlivosť zrekonštruovaného mostu overili štyri plne naložené nákladné vozidlá, každé z nich váži 32 ton. Protokoly zo skúšky budú následne predložené na Okresný úrad Trebišov, ktorý rozhodne o sprejazdnení mosta,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Pri statických zaťažovacích skúškach sa sleduje pôsobenie skúšobného zaťaženia na mostný objekt, merajú sa silové a deformačné veličiny, priehyby, posuny, veľkosti trhliny, poruchy a pod. Namerané a zistené účinky sa vyhodnocujú podľa kritérií normy, či mostná stavba vyhovuje a spĺňa predpokladané podmienky použitia.

V prípade úspešnej skúšky vydá odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu v Trebišove rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby. Následne by malo dôjsť k pusteniu dopravy na most. Zákonná lehota od vydania rozhodnutia je v tomto prípade 15 dní. „Košický samosprávny kraj robí od začiatku rekonštrukcie maximum pre čo najskoršie sprejazdnenie mosta. Kvôli nepredvídateľným okolnostiam boli v priebehu rekonštrukcie objednávateľom prác odsúhlasené dva časové a finančné dodatky. Je potrebné si uvedomiť, že ide o technicky a finančne najväčšiu a najťažšiu stavbu Košického samosprávneho kraja. Ďakujeme všetkým obyvateľom za pochopenie a trpezlivosť, pre ktorých už onedlho otvoríme nový bezpečný most,“ dodal predseda Trnka.

Most M2774 cez rieku Ondava pri obci Sirník postavili v roku 1965. Ide o najdlhší most v  Košickom kraji, ktorý má vyše 200 metrov a šírku 10,7 metrov. Nosníková časť mostu bola vybudovaná z problematických nosníkov typu Vloššák. Posledná rekonštrukcia bola vykonaná v roku 1994. Veľmi zlý stavebno-technický stav mostu zistili v júni 2021, kedy došlo k vytvoreniu statických trhlín na nosníkoch a Správa ciest KSK most po prvýkrát uzatvorila. V novembri 2021 bolo odstránených 11 nosníkov a na časti mosta osadili dočasné premostenie. V dôsledku výskytu ďalších trhlín na nosníkoch došlo 10. marca 2022 k opätovnému uzatvoreniu mosta, pretože hrozil kolaps časti nosnej konštrukcie. Stavebno-technický stav mosta sa zmenil na číslo VII, teda havarijný, čo si vyžadovalo nevyhnutné odstránenie všetkých nosníkov a výstavbu novej nosníkovej časti mosta. Zmluvná cena diela predstavuje 4 103 924, 95 € s DPH.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.01.2023 10:27
Upravené: 11.01.2024 14:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001