Výpadok vodičov v prímestských autobusoch cestujúci nepocítia, Košická župa sa pripravila

Košický samosprávny kraj spoločne so združením samosprávnych krajov SK8 dlhodobo volá po systémovej zmene, ktorá by pomohla vyriešiť nedostatok vodičov vo verejnej doprave.

Prímestskí autobusoví dopravcovia na celom Slovensku sa vysporadúvajú s výpadkom zamestnancov po 1. decembri 2023, ktorí využili možnosť odísť do predčasného starobného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch. Zmluvní dopravcovia Košického samosprávneho kraja ARRIVA Michalovce a eurobus, pre ktorých pracuje dokopy viac ako 600 vodičov, hlásia odchod spolu 35 vodičov. Cestujúci v Košickom kraji tento výpadok mimoriadne nepocítia.

Ide o nárazový problém, na ktorý už župa prostredníctvom svojho koordinátora dopravy IDS Východ a zmluvných dopravcov reagovala v priebehu októbra a novembra 2023 zmenami cestovných poriadkov. Tie nemali žiadny negatívny vplyv na cestujúcu verejnosť. Konkrétne došlo najmä k optimalizácii a presunu dopravných výkonov medzi dopravcami tak, aby sme aj naďalej garantovali spoľahlivosť dopravných služieb. Ďalšie zmeny cestovných poriadkov nastanú s platnosťou od 10. 12. 2023, no ani tie nespôsobia cestujúcim stratu zaužívaných dopravných spojení,“ vysvetlil predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Košický samosprávny kraj spoločne so združením samosprávnych krajov SK8 dlhodobo volá po systémovej zmene, ktorá by pomohla vyriešiť nedostatok vodičov vo verejnej doprave. Priemerný vek vodičov autobusov na Slovensku je 50 a viac rokov. To znamená, že v najbližších 10 rokoch odíde do dôchodku približne polovica vodičov. Vodiči vo veku do 30 rokov predstavujú u dopravcov len 1-2 percentá z celkového množstva zamestnancov. Jedným z viacerých dôvodov absencie vodičov sú aj vysoké výdavky pre vodiča osobného auta na získanie vodičského oprávnenia skupiny D a kvalifikačnej karty – pohybujú sa okolo sumy 2 500 eur.

„Rýchlym operatívnym riešením v aktuálnej situácii by bolo umožniť súbeh predčasného starobného dôchodku a pracovného pomeru. To by znamenalo, že vodiči by naďalej mohli popri predčasnom starobnom dôchodku pracovať v doprave vo verejnom záujme, no na to je nevyhnutná ústretovosť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,“ hovorí konateľ IDS Východ a predseda Dopravnej sekcie Združenia SK8 Radovan Hužvík.

Jedným zo systémových riešení je zavedenie funkčného modelu výchovy a vzdelávania nových vodičov. V spolupráci s ministerstvom školstva navrhuje vytvoriť učebné odbory najmä na stredných odborných školách. Tie by umožnili po ukončení strednej školy absolvovať 2 roky ideálne duálneho vzdelávania a zároveň vodičského kurzu. Mladí po dosiahnutí veku 21 rokov by tak mohli získať nielen vodičské oprávnenie na skupinu D, ale rovno aj zamestnanie.

Nemenej dôležitou otázkou sú mzdy vodičov v prímestských autobusoch. Výpadok dane z príjmov fyzických osôb trápi všetky samosprávy a na ďalšie zvyšovanie platov vodičov rozpočty nestačia. „Pokiaľ nedôjde k významnému ekonomickému impulzu zo strany štátu, situácia sa bude dramaticky zhoršovať, najmä v prípade, ak budú prichádzať noví zamestnávatelia, bude sa zvyšovať mobilita a verejná doprava nebude schopná reagovať zvýšením počtu ponúkaných spojov. Ak nebudú prijaté opatrenia ako je napríklad kompenzácia poskytovaných sociálnych zliav vo verejnej osobnej doprave, alebo zníženie DPH na cestovné lístky vo verejnej osobnej doprave na 0 percent, alebo prehodnotenie fiškálnej decentralizácie a príjmov miest a VÚC, nemôžeme očakávať pozitívnu budúcnosť v regionálnych a mestských dopravách,“ dodal Hužvík.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.11.2023 12:06
Upravené: 22.01.2024 09:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001