Vodiči nerešpektujú obmedzenia na moste pri Vojanoch, preto hrozí jeho úplná uzávera

Hmotnosť vozidiel, ktoré môžu prechádzať cez most M1683 na Zemplíne, je obmedzená na 8 ton. Znížená je tiež rýchlosť, a to na 30 km/h.

Košický samosprávny kraj prosí vodičov, aby dodržiavali obmedzenia, ktoré platia pri prejazde po moste M1683 cez indukčný kanál pred obcou Vojany v okrese Michalovce. V lete tohto roka tam na základe mimoriadnej prehliadky mosta prijali mimoriadne opatrenia. Od 15. augusta až do odvolania môžu po moste prechádzať len vozidlá, ktoré vážia najviac 8 ton. Výnimku majú autobusy a vozidlá záchranných zložiek. Znížená je aj rýchlosť, a to na 30 km/h. Nákladná doprava využíva obchádzkovú trasu cez obce Stretava, Stretávka a Drahňov.

„Ide o takmer 57 metrov dlhý most v extraviláne obce Drahňov, ktorý bol postavený ešte v roku 1963. Aktuálne sa nachádza v 7 zo 7 stupňov stavebno-technického stavu, čo zodpovedá havarijnému stavu a aj naďalej degraduje. Z tohto dôvodu prosíme vodičov na Dolnom Zemplíne, aby rešpektovali preventívne opatrenia a obmedzenie hmotnosti prechádzajúcich vozidiel na 8 ton, pretože ju často prekročujú až 5-násobne. Tento cestný ťah má veľký význam pre obyvateľov, ktorí ním denne dochádzajú do zamestnania, školy či za zdravotnou starostlivosťou. Preto je našou snahou v maximálnej bezpečnej miere zachovať most prejazdný aspoň pre osobné motorové vozidlá, vozidlá záchranných zložiek a menšie autobusy. Situáciu neustále monitorujeme a v prípade opakovaného nerešpektovania opatrení respektíve rapídneho zhoršenia technického stavu budeme musieť most v spolupráci s príslušnými úradmi úplne a okamžite uzatvoriť,“ povedal vedúci odboru dopravy na Úrade KSK Vladimír Žiarný. 

Župa plánuje most M1683 na ceste II/552 pred obcou Vojany komplexne zrekonštruovať za viac ako 2,1 milióna eur. Keďže most medzičasom ešte viac degradoval, je nevyhnutné dopracovať projektovú dokumentáciu stavby. To si vyžiada zvýšenie nákladov na rekonštrukciu, s ktorými župný rozpočet nepočítal. Finančné zdroje teda bude musieť hľadať dodatočne. 

Ide o trojpoľový most typu Vloššák, ktorý tvorí 11 nosníkov. Rokmi sa na ňom podpísala intenzita dopravy ako aj chemická údržba počas zimnej sezóny. Následkom týchto vplyvov došlo k poškodeniu jednotlivých konštrukčných častí mosta, čo má zásadný vplyv hlavne na jeho zaťažiteľnosť a životnosť. Počas mimoriadnej prehliadky mosta v auguste 2023 boli zistené poškodenia nosníkov zatekajúcou vodou, ktorá spôsobila koróziu betonárskej a predpínacej výstuže. Na úložných priečnikoch a pilieroch podpier došlo k degradácii vrstvy betónu a jej odlúpnutiu. Výstuž je z časti skorodovaná a nie je zabezpečená jej súdržnosť s betónom. Vzhľadom na polohu poškodených nosníkov je preto aktuálne doprava presmerovaná do jedného jazdného pruhu.

Správa ciest Košického samosprávneho kraja spolupracuje pri prijímaní nevyhnutných opatrení s dopravnou políciou a Okresným úradom Michalovce.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.10.2023 11:19
Upravené: 18.01.2024 17:02

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001