Rekonštrukcia mosta medzi obcami Poruba pod Vihorlatom a Jasenov je v polovici

Práce na moste za obcou Poruba pod Vihorlatom sa začali v novembri 2022 a župný rozpočet vyjdú na 268-tisíc eur.

Práce na moste M368 v katastri obce Vyšné Remety v okrese Sobrance sa prehupli do druhej polovice. Dôvodom rekonštrukcie bol zlý stavebno-technický stav mosta. Most, ktorý prevádza cestu II/582 ponad Remetský potok, sa nachádza medzi obcami Poruba pod Vihorlatom a Jasenov a jeho dĺžka je 15,5 metra.

„Až 2/3 z celkového množstva 657 mostov, ktoré má v správe Košický samosprávny kraj, sú aktuálne v zlom, veľmi zlom alebo havarijnom stave. Preto ma veľmi teší, že na Zemplíne tento rok rekonštruujeme viacero mostov súčasne. Len nedávno sme odovzdali zrekonštruovaný most v Zemplínskej Širokej, vo Vojanoch aj v Michalovciach, po komplikovanej rekonštrukcii sme otvorili aj most v Sirníku a čoskoro tak urobíme i v Stretave. Rozbehli sme tiež práce na mostoch v Záhore, v Zemplínskom Branči či cez nápustný kanál do Zemplínskej šíravy,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraj Rastislav Trnka.   

Most medzi Porubou pod Vihorlatom a Jasenovom bol postavený v roku 1977 a jeho nosnú konštrukciu tvoria železobetónové prefabrikáty. Rozsah porúch na moste popisovala hlavná prehliadka mosta. Zo záverov prehliadky bolo zrejmé, že betón nosnej konštrukcie je porušený a výstuž je odhalená a skorodovaná. Spodná stavba mosta bola poškodená vplyvom prúdiacej vody. Zdegradované boli aj rímsy na moste, dochádzalo k rozpadu betón. Vozovka mala nadmernú hrúbku, čo spôsobovalo prídavné zaťaženie na moste.

Rekonštrukcia sa začala v novembri 2022 a zo župného rozpočtu si vyžiada 268-tisíc eur. Zhotoviteľ stavby vybúral nevyhovujúce dva krajné nosníky existujúcej nosnej konštrukcie po oboch stranách. V rámci nosnej konštrukcie mosta bola vybudovaná nová spriahajúca doska, dodávateľ tiež dobetónoval nosnú konštrukciu v mieste odstránených krajných nosníkov a súčasťou prác bola i nová hydroizolácia. Časti spodnej stavby boli sanované, krídla opôr boli nadbetónované po úroveň zadefinovanú v projekte. Na moste bude vybodovaný nový mostný zvršok a bezpečnostné zariadenia. Súčasťou rekonštrukcie je aj úprava koryta Remetského potoka v minimálnom rozsahu. Dodávateľ stavebných prác na moste pracuje v dvoch etapách po poloviciach. Premávka je počas rekonštrukcie vedená v jednom pruhu a je riadená svetelnou signalizáciou. V súčasnosti sa stavba nachádza už v 2. etape.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.06.2023 11:29
Upravené: 16.01.2024 13:28

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001