Od polnoci uzavrú most pri Vojanoch, jeho stav sa zhoršil

Vodiči môžu predmetný úsek obísť cez obce Stretava, Stretávka a Drahňov.

Most M1683 cez indukčný kanál pred obcou Vojany v okrese Michalovce bude od dnešnej polnoci, z utorka 21. 11. na stredu 22. 11., úplne uzavretý. Rozhodol o tom Okresný úrad v Michalovciach na základe štátneho odborného dohľadu, ktorý bol v utorok vykonaný na moste za účasti zástupcov Košického samosprávneho kraja, Správy ciest KSK, polície a statikov. Dôvodom je zhoršenie stavebno-technického stavu mosta. Vodiči môžu úsek obísť cez obce Stretava, Stretávka a Drahňov. Krajskí cestári podali na príslušnom okresnom úrade žiadosť o určenie dočasného dopravného značenia a obchádzkovej trasy.

Správa ciest KSK hľadá vyhovujúce technické riešenie, aby bol prejazd cez most pred obcou Vojany možný aj napriek aktuálnym obmedzeniam. Košický samosprávny kraj ešte v auguste tohto roka prijal nevyhnutné opatrenia so zachovaním premávky na moste. Začiatkom októbra apeloval na vodičov, aby dodržiavali obmedzenie hmotnosti prechádzajúcich vozidiel na 8 ton, pretože ju často prekračovali až 5-násobne. Na úseku tiež bola znížená rýchlosť na 10 km/h. Správa ciest Košického samosprávneho kraja situáciu dlhodobo monitorovala.

Župa už skôr plánovala most M1683 na ceste II/552 pred obcou Vojany komplexne zrekonštruovať za viac ako 2,1 milióna eur. Keďže most medzičasom ešte viac degradoval, je nevyhnutné dopracovať projektovú dokumentáciu stavby. To si vyžiada zvýšenie nákladov na rekonštrukciu, s ktorými župný rozpočet nepočítal. Finančné zdroje teda bude musieť hľadať dodatočne. 

Most M1683 s dĺžkou 57 metrov v extraviláne obce Drahňov bol postavený ešte v roku 1963. Aktuálne sa nachádza v 7 zo 7 stupňov stavebno-technického stavu, čo zodpovedá havarijnému stavu a naďalej degraduje. Ide o trojpoľový most typu Vloššák, ktorý tvorí 11 nosníkov. Rokmi sa na ňom podpísala intenzita dopravy ako aj chemická údržba počas zimnej sezóny. Následkom týchto vplyvov došlo k poškodeniu jednotlivých konštrukčných častí mosta, čo má zásadný vplyv hlavne na jeho zaťažiteľnosť a životnosť.

Počas mimoriadnej prehliadky mosta v auguste 2023 boli zistené poškodenia nosníkov zatekajúcou vodou, ktorá spôsobila koróziu betonárskej a predpínacej výstuže. Na úložných priečnikoch a pilieroch podpier došlo k degradácii vrstvy betónu a jej odlúpnutiu. Výstuž je z časti skorodovaná a nie je zabezpečená jej súdržnosť s betónom. Vzhľadom na polohu poškodených nosníkov je preto aktuálne doprava presmerovaná do jedného jazdného pruhu.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.11.2023 14:24
Upravené: 22.01.2024 09:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001