Most pri Stretave je otvorený a prejazdný pre verejnosť  

Rekonštrukcia si vyžiadala aj osadenie mostného provizória, ktoré umožnilo prejazd v danom úseku a pomohlo zachovať dopravu medzi Michalovcami a Veľkými Kapušanmi.

Dlho očakávaná rekonštrukcia mosta M4356 cez potok Čierna Voda za obcou Stretava je úspešne ukončená. Tento mostný objekt bol súčasťou veľkej rekonštrukcie cesty II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec, financovanej z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. „Most z roku 1964 bol od januára 2021 v havarijnom stave. Spočiatku sa rátalo s rekonštrukciou 15 nosníkov z celkového počtu 30. Po začatí stavebných prác však bolo zistené, že výmena najviac poškodených nosníkov nebude postačujúca, pretože poškodené boli všetky nosníky. Župa preto projekt prepracovala, následne zhotoviteľ odstránil celú nosnú konštrukciu a ponad vodný kanál, vedľa poškodeného mosta, bolo osadené dočasné premostenie. Dnes je už most v plnej prevádzke a bezpečný pre všetkých účastníkov cestnej premávky,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Pôvodné nosníky typu Vloššák boli nahradené predpätnými tyčovými prefabrikátmi a na novej nosnej konštrukcii je vybudovaná nová izolácia a odvodnenie. Rovnako tak aj nová asfaltobetónová vozovka, rímsy, nový chodník, obrubníky a oceľové zábradlia so zvodidlami. Zachovaná časť spodnej stavby bola sanovaná. V záverečnej fáze rekonštrukcie boli zrealizované aj terénne úpravy brehu a okolia mosta. Aby nedošlo k zatekaniu vody za krídla opôr, terén je spevnený dlažbou a upravená je aj cesta pred a za mostom.

Poškodený most M4356 cez potok Čierna voda pri obci Stretava župa uzavrela pre vozidlá nad 3,5 tony koncom mája 2021. Kamióny odvtedy využívali obchádzkovú trasu cez obce Trhovište a Oborín. V októbri stavbári osadili cez potok náhradné mostné provizórium a jazdiť po ňom mohli vozidlá s hmotnosťou do 35 ton s obmedzenou maximálnou rýchlosťou 30 km za hodinu. Premávka bola po premostení, o dĺžke 37 metrov a šírke viac ako 5 metrov, vedená striedavo a riadila ju svetelná signalizácia. V roku 2022 došlo k dramatickému nárastu cien stavebných materiálov, v dôsledku čoho zhotoviteľ nebol schopný dokončiť stavbu za pôvodne zazmluvnené ceny. Búracie práce preto boli prerušené a stavba pozastavená. Keďže šlo o projekt financovaný z eurofondov, všetky zmeny na projekte podliehajú súhlasu riadiaceho orgánu, ktorého schválenie zmien trvá neúmerne dlho. Výstavba mosta sa tak navýšila o 647 000 eur, než bola pôvodne zazmluvnená cena.

Projekt rekonštrukcie takmer 9-kilometrového úseku cesty II/555, spolu s mostom, si tak vyžiadal viac ako 4 562 000 eur  z toho samotná rekonštrukcia mosta predstavuje sumu 1 208 312 eur.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.10.2023 13:15
Upravené: 18.01.2024 17:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001