Košický kraj ukončil rekonštrukciu cesty Košice - Veľké Kapušany - hranica Ukrajiny

Ide o dôležitú dopravnú spojnicu, ktorá pretína tri okresy kraja, o celkovej dĺžke 74,6 km.

Košický samosprávny kraj má za sebou množstvo náročných rekonštrukcií cestných a mostných stavieb. Aktuálne ukončil najrozsiahlejšiu rekonštrukcia uplynulej stavebnej sezóny. Ide o dôležitú dopravnú spojnicu, ktorá pretína tri okresy kraja, o celkovej dĺžke 74,6 km. Rekonštrukcia cesty II/552 začala v okrese Košice - okolie pred obcou Nižná Hutka, prechádza cez Bohdanovce, Rákoš, Slanec, až po Slanské Nové Mesto. V okrese Trebišov zas pretína obce od Zemplínskej Teplice cez Egreš, Čeľovce, Nižný Žipov, Stanča, Zemplínsky Branč do okresu Michalovce, kde spája Oborín s Veľkými Kapušanmi a končí až pri štátnej hranici s Ukrajinou. „Význam tejto cesty zvyšuje fakt, že je prepojená s cestou I. triedy I/79 dôležitého medzinárodného významu, napojené sú na ňu tiež mimoriadne dôležité dve cesty II. triedy, a to II/554 a II/555 a ďalších 32 ciest tretej triedy. Táto rekonštrukcia zahŕňala úpravu úsekov ciest v celkovej dĺžke 13,7 km medzi Košicami a Veľkými Kapušanmi,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Rozsiahla rekonštrukcia v rámci etapy „Abov“ zahŕňala opravu úsekov ciest v celkovej dĺžke 3,6 km, osadenie meteostaníc v Nižnej Hutke a Slanci, merač rýchlosti v intraviláne obce Slanec, opravu dvoch mostov M210 cez Torysu pri obci Nižná Hutka a M5144 cez potok Tisaňov pred obcou Bohdanovce a úpravu šiestich autobusových zastávok. Celková investícia predstavuje sumu 4,2 mil. eur. V regióne, mimo tohto projektu, bol opravený aj most cez potok v obci Šemša, most M3741 cez miestny potok v obci Bohdanovce. V úseku bol zrekonštruovaný aj most M1269 cez potok za obcou Slanec, ktorý sa nachádzal v 6. stupni stavebno-technického stavu, teda veľmi zlom. Rekonštrukcia nebola súčasťou tohto projektu a náklady si financoval KSK z vlastných zdrojov vo výške takmer 435-tisíc eur.

V rámci druhej etapy „Dolný Zemplín“ bola zrekonštruovaná cesta II/552 v úsekoch Zemplínska Teplica, Egreš, Čeľovce, Nižný Žipov, Stanča, Zemplínsky Branč, Brehov, Oborín a Veľké Raškovce v celkovej dĺžke 10,1 km, úprava 17 autobusových zastávok a osadenie meteostaníc v Stanči a Brehove. Investícia predstavuje sumu 6,36 mil. eur.

Obe tieto etapy rozsiahlej rekonštrukcie sú financované z prostriedkov Európskej únie z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.12.2023 08:39
Upravené: 25.01.2024 09:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001