Košický kraj rekonštruuje most za obcou Zemplínsky Branč

Most bude prejazdný v jednom jazdnom pruhu, termín ukončenia rekonštrukcie predpokladajú v januári.

V pondelok 12. júna župa  začala s rekonštrukciou 3,5 metra dlhého mosta M5170 na ceste II/552. Malý most v extraviláne obce Zemplínsky Branč zabezpečuje dopravné spojenie pre obyvateľov, ktorí cestujú na trase Trebišov – Veľké Kapušany. Hydrologicky patrí k povodiu toku Chlmec. Most vykazuje viaceré technické a funkčné nedostatky. Aktuálny stupeň jeho stavebno-technického stavu je na čísle 5, teda zlý.

Vozovka na moste vykazuje poruchy ako potenie povrchu, priečne a pozdĺžne nerovnosti. Zábradlie je nevhodne ukončené, s chýbajúcimi prvkami a napadnuté koróziou. Na bočných stranách vtoku a výtoku sú náletové byliny a machy. Na krajnom nosníku odhalená skorodovaná výstuž a hydroizolácia je nefunkčná. Betónové opory mosta sú značne zvetralé a rozpadávajú sa. Opevnenie koryta toku pod mostom je na niektorých miestach narušené. Na nosnej konštrukcii sa odlamuje betón, odlupuje krycia vrstva a zrážková voda zateká vplyvom poškodenej hydroizolácie.

Rekonštrukcia mosta zahŕňa nahradenie súčasnej nosnej konštrukcie novou monolitickou železobetónovou doskou. Na moste bude zriadená izolácia a ochrana izolácie. Stavbári na mieste osadia bezpečnostné zariadenia, ako zvodidlá a zábradlia. Pribudnú betónové terénne schody a upraví sa okolitý terén. Po vybudovaní novej vozovky obnovia existujúce vodorovné dopravné značenie na ceste. Pre chodcov rozšíria chodníky na okrajoch mosta.

Počas stavebných prác bude cestná doprava dočasne vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu s upravenou prednosťou. Celková hodnota zákazky je viac ako 228 000 eur. Zmluvný termín ukončenia prác je január 2024.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.06.2023 12:18
Upravené: 16.01.2024 11:39

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001