Košická župa ukončila rozsiahlu rekonštrukciu od Košickej Belej až po Spišské Vlachy

Opravy sa dočkal „obchvat“ Košickej Belej, oporný múr za mostom Ružín a päť mostov.

Košický samosprávny kraj ukončil druhú etapu rozsiahlej rekonštrukcie „ID R001 II/547 hranica okresu Košice/Košice okolie – Spišské Vlachy“. V rámci projektu bol zrekonštruovaný tzv. „obchvat“ Košickej Belej v dĺžke 9 kilometrov a 5 mostov v okresoch Gelnica a Spišská Nová Ves. „Hlavná spojnica z Košíc cez Hnileckú dolinu na Spiš si už dlhodobo vyžadovala našu pozornosť. Nevedú tadiaľ diaľnice ani rýchlostné cesty a verejnú osobnú dopravu tu zabezpečujú prevažne autobusy. Na území nejestvuje nadradená dopravná infraštruktúra a do mnohých obcí nevedie železničná trať. Prvú etapu rekonštrukcie sme ukončili v roku 2021 a tento rok sa nám podarilo celý projekt dotiahnuť do úspešného konca,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Prvá časť prác zahŕňala rekonštrukciu cesty od Košickej Belej po koniec okresu Košice – okolie, v smere na Veľký Folkmar. Súčasťou opráv bola rekonštrukcia autobusovej zastávky Zlatník a vymedzenie zastávkových pruhov pre štyri autobusové zastávky. Na vybraných úsekoch boli osvetlené priechody pre chodcov, opravené priepusty, vymenené a doplnené zvodidlá a osadená nová meteostanica. Pri Ružínskej priehrade boli vybudované tzv. žabochody, teda podchody pre migráciu žiab, ktoré boli navrhnuté v spolupráci s ochranármi. Za mostom Ružín, v smere na Veľký Folkmar, bola cesta v najhoršom stave. Pre spevnenie konštrukcie vozovky a zabránenie zosuvu cesty sa vybudoval oporný múr v celkovej dĺžke 1280 metrov, ktorý je ukotvený do skalného podložia 1780 kusmi mikropilót do hĺbky 7-10 metrov. Následne sa pri opornom múre vymenila konštrukcia vozovky, zabezpečilo odvodnenie vtokovými žľabmi novým odvodňovacím rigolom v dĺžke 500 metrov za krajnicou a pokládol nový asfalt.

V druhej časti sa rekonštrukcie dočkalo päť mostov na Spiši, a to most cez Kojšovský potok vo Veľkom Folkmari, most cez Záhorský potok v Kluknave pred Štefanskou Hutou, most cez potok Studenec v extraviláne obce Kolinovce a dva mosty pred Spišskými Vlachmi – cez potok Oľšavica a Slatvinský potok. Všetky z týchto mostov boli postavené v 50. až 80. rokoch. Rekonštrukčné práce zahŕňali odstránenie mostných zvrškov, zvodidiel a vozovky až po povrch nosnej konštrukcie. Vďaka novej drenáži sa zlepší odvodnenie mosta, opory mosta sa stabilizovali mikropilótami s dobetonávkou. Dno a svahy pod mostom sa vyčistili a spevnili kamennou dlažbou v betóne. Samotné mosty neboli demolované, v rámci rekonštrukcie sa zosilnili najmä nosné konštrukcie. Rekonštrukcie mostov si vyžiadala 1,7 mil. eur a cesty s oporným múrom 7,3 mil. eur. Košický samosprávny kraj projekt financoval z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.12.2023 12:02
Upravené: 25.01.2024 09:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001