Župa rekonštruuje most v Gelnici, doprava vedie po obchádzkových trasách

Rekonštrukcia sa realizuje za úplnej uzávery mosta, ukončená by mala byť do septembra tohto roka.

Košický samosprávny kraj odštartoval ďalšiu komplexnú rekonštrukciu mosta, opravy sa po rokoch dočkal aj most M6688 cez rieku Hnilec a železničnú trať Červená skala – Margecany v Gelnici. Tento most sa aktuálne nachádza v stavebno-technickom stave VI z celkového počtu VII, čo znamená veľmi zlý. „Aktuálne je v zlom, veľmi zlom alebo havarijnom stave až 48 percent mostov, ktoré má Košický samosprávny kraj v správe. Približne každý druhý most si teda už dnes vyžaduje rekonštrukciu. Aj preto kraj v tomto roku vyčlenil rekordných 60 miliónov eur na rekonštrukcie ciest a mostov. Konkrétne, oprava tohto mosta v katastri mesta Gelnica bude stáť takmer 560 000 eur. Našim cieľom je, aby bol tento most zrekonštruovaný čo najskôr. Vzhľadom na dĺžku aj rozsah prác bude jeho rekonštrukcia prebiehať za úplnej uzávery, vďaka čomu sa podarí práce dokončiť za polovičný čas. Zhotoviteľ sa zavial most zrekonštruovať do jesene tohto roka. Obchádzkové trasy povedú po miestnych cestách vrátane intravilánu mesta,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Tento most má poškodenú nosnú konštrukciu, poškodený je betón aj výstuž mosta. V spodnej stavbe sa nachádzajú trhliny a murivo je degradované. Takisto vozovka je už v súčasnosti poklesnutá, porušená je aj izolácia mosta a odvodnenie mosta je nefunkčné.

Rekonštrukcia bude spočívať v oprave nosnej konštrukcie, zhotovení nového mostného zvršku, obnovy odvodnenia aj oprave spodnej stavby mosta. Práce sa začali 30. marca, pričom zhotoviteľ by mal podľa zmluvy ukončiť rekonštrukciu do 120 pracovných dní od prevzatia staveniska, teda do septembra tohto roka. Počas celej doby výstavby bude doprava vedená po obchádzkových trasách, vodiči prechádzajú od Turzovskej ulice na Hlavnú a ďalej popri základnej cez železničné priecestie. „Vieme, v akom stave sa nachádzajú mosty nielen v Košickom kraji ale na celom Slovensku. Preto som rád, že Košický samosprávny kraj zaradil rekonštrukciu tohto mosta medzi svoje investičné priority a našiel na jeho opravu finančné prostriedky. Nový a moderný most, ktorý v našom meste pribudne, bude komfortný a bezpečný pre všetkých Gelničanov,“ povedal primátor mesta Dušan Tomaško.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 31.03.2022 15:53
Upravené: 24.01.2023 11:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001