Župa dokončila rekonštrukciu cesty medzi obcami Ploské – Ortáše a Vtáčkovce

Jeden z najproblémovejších úsekov ciest v okrese Košice-okolie sa po takmer 50 rokoch dočkal opravy. Cestu III/3336 medzi obcami Ploské – Ortáše a Vtáčkovce župa koncom minulého roka odovzdala motoristickej verejnosti.

Úsek, ktorý pre množstvo výtlkov, nerovnosti a deformácie povrchu cesty dlhodobo spôsoboval problémy vodičom ako aj obyvateľom okolitých obcí začal Košický samosprávny kraj opravovať  koncom septembra minulého roka. Na základe mimoriadnej kontroly vykonanej Správou ciest KSK bola namiesto lokálnych opráv výtlkov zrealizovaná rekonštrukcia úseku vykonaná pokládkou penetračného makadamu. Oprava sa dotkla úseku v dĺžke 4,5 kilometra. „Desaťročia zanedbávaná cesta v havarijnom stave bola vážnou hrozbou pre bezpečnosť dopravy. Roky sa na tomto úseku iba plátali výtlky. Vzhľadom na jej mimoriadne zlý stav sme museli vyčleniť na jej rozsiahlu opravu takmer 400-tisíc eur, išlo o jednu z finančne najnákladnejších opráv v okrese Košice-okolie v minulom roku. Obyvatelia tak po rokoch môžu prechádzať úsekom bezpečne, bez obchádzania výtlkov alebo škôd na vozidlách,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Oprava cesty od časti intravilánu obce Ploské-Ortáše po križovatku s cestou III/3335 za obcou Vtáčkovce začala prípravnými prácami, a to odvodnením cesty, prečistením priekop v dĺžke 7 kilometrov, orezávaním a úpravou krajníc a následne bol na cestu po celej dĺžke položený penetračný makadam. Správa ciest KSK opravila aj nadväzujúci úsek z Keceroviec v smere na Bunetice v dĺžke takmer 1,7 kilometra.

Košický samosprávny kraj v minulom roku opravil v okrese Košice-okolie až 23 úsekov ciest v celkovej dĺžke takmer 38 kilometrov, čo je viac ako bolo opravených pred piatimi rokmi v celom kraji. Kvalitnejšou a bezpečnejšou sa stala napríklad doprava v úsekoch Baška – Bukovec, Nižný Klátov, Boliarov - Bačkovík, Baňa Lucia, Herľany – Žírovce, Moldava nad Bodvou – Jasov, Hýľov – Zlatá Idka, Seňa intravilán,  Čaňa – Gyňov aj Jasov časť Počkaj. Úseky Čečejovce – Paňovce, Vajkovce v smere na Kráľovce, Sady nad Torysou – časť Byster v smere na Olšovany boli opravené veľkoplošnými vysprávkami. Súvislou opravou prešiel aj úsek Baška spojka a Mudrovce spojka. Opravy sa dočkali i priepusty, a to medzi Slancom a Slanským Novým Mestom a pred Novým Salašom.

Medzi priority župy patrí naďalej oprava mostov v kraji. V okrese Košice-okolie kraj tento rok pracoval na oprave až šiestich mostov. Opravený bol most v Boliarove a v Bačkovíku, rekonštrukcia prebieha na mostoch v Malej Ide, Šemši aj Rudníku. Nový most medzi Veľkou Lodinou a Kysakom stihli krajskí cestári sprejazdniť ešte pred Vianocami.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.01.2022 09:05
Upravené: 20.01.2023 13:39

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001