Výstavba nového mosta pri Stretave pokračuje

Z dôvodu zmeny technického riešenia spodnej stavby, nutnosti vybudovať obchádzkovú trasu s mostným provizóriom a tiež nárastu cien stavebných materiálov bude výstavba nového mosta drahšia o takmer 968 000 eur.

Práce na výstavbe nového mosta cez potok Čierna voda pri obci Stretava pokračujú, zhotoviteľ začal v polovici augusta s prípravou a výstavbou novej spodnej stavby. Aktuálne pracuje na odbúraní štyroch zostávajúcich úložných prahov, následne sa začne výstavba nových a aj novej nosnej konštrukcie. Pôvodné nosníky typu Vloššák nahradia predpäté tyčové prefabrikáty dlhé 40 m. Na nosnej konštrukcii bude vybudovaná nová izolácia a odvodnenie. Vybudovaná bude nová asfaltobetónová vozovka, rímsy, nový chodník, obrubníky a oceľové zábradlia a zvodidlá. Zachovaná časť spodnej stavby bude sanovaná. V záverečnej fáze rekonštrukcie budú zrealizované aj terénne úpravy a úpravy okolia mosta. Aby nedošlo k zatekaniu vody za krídla opôr, terén bude spevnený dlažbou a upravená bude aj cesta pred a za mostom.

Most pri obci Stretava bol postavený v roku 1964, jeho stavebno-technický stav bol 6 z celkového počtu 7, čo znamená veľmi zlý. Jeho rekonštrukcia je súčasťou projektu ID R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec, ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Pôvodná projektová dokumentácia z roku 2016 rátala s rekonštrukciou 15 nosníkov z celkového počtu 30. Po tom, čo sa začalo s realizáciou projektu, bolo zistené, že opraviť polovicu mosta nebude postačujúce, poškodené boli všetky nosníky. Župa preto projekt prepracovala, v jeseni minulého roka došlo k odstráneniu celej nosnej konštrukcie a cez miestny potok bolo osadené dočasné premostenie, vďaka čomu je úsek prejazdný bez obchádzkových trás. Ďalšiu zmenu technického riešenia si vyžiadali práce na spodnej stavbe.

Následne došlo aj k dramatickému nárastu cien stavebných materiálov, v dôsledku čoho zhotoviteľ nebol schopný dokončiť stavbu za pôvodne zazmluvnené ceny. Búracie práce preto boli prerušené a stavba pozastavená. „Ide o administratívne najnáročnejšiu stavbu, ktorú sme v tomto volebnom období realizovali. Pri jej realizácii sme sa stretli s množstvom problémov, jednak to bola nesprávna diagnostika mosta z čias bývalého vedenia kraja, ale aj nárast cien stavebných materiálov či zdĺhavý proces schvaľovania dodatkov k zmluve. Keďže ide o projekt financovaný z eurofondov, každá zmena týkajúca sa prác naviac alebo navýšenia ceny za rekonštrukciu podliehala súhlasu riadiaceho orgánu. Tieto procesy, žiaľ, netrvajú dni ani týždne, ale mesiace. Obyvateľom aj vodičom sa ospravedlňujeme za dopravné obmedzenia, verím, že žiadne ďalšie prekážky už nenastanú a výstavba nového mosta bude pokračovať plynule,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Nový most by mal byť sprejazdnený v prvej polovici budúceho roka. Jeho výstavba bude o 968 000 eur drahšia, než pôvodne zazmluvnená cena. Projekt rekonštrukcie cesty medzi Michalovcami, Veľkými Kapušanmi a Kráľovským Chlmcom si tak vyžiada viac ako 4 809 000 eur. Jeho súčasťou bola rekonštrukcia cesty II/555 v dĺžke takmer 9 kilometrov, na vybraných úsekoch bolo upravené aj jej podložie, rekonštrukciou prešlo tiež 14 autobusových zastávok s priechodmi pre chodcov, osvetlením a bezpečnostnými prvkami.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.08.2022 12:14
Upravené: 26.01.2023 13:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001