V roku 2021 opravil Košický samosprávny kraj najviac ciest vo svojej histórii

V porovnaní s predchádzajúcim volebným obdobím župa obnovila 5-násobne viac ciest. V tomto roku plánuje investovať do opráv ciest a mostov zo svojho rozpočtu 56 600 000 eur.

Košický samosprávny kraj pokračoval v opravách ciest II. a III. triedy aj v roku 2021. Nová vozovka pribudla na 72 úsekoch ciest vo všetkých regiónoch kraja. „Pandémia nás už dva roky dáva do pozoru v mnohých oblastiach a my učíme sa nad ňou víťaziť. Dotkla sa viacerých našich plánov, no napriek tomu sme mnohé z nich stihli zrealizovať. Aj v týchto podmienkach sa nám v minulom roku podarilo pokoriť rekord v opravách ciest.  Našim cieľom bolo opraviť najviac kilometrov ciest v histórii župy. Som rád, že sa nám to podarilo a vodiči môžu prechádzať bezpečnejšie a komfortnejšie po ďalších viac ako 115 kilometroch ciest. Dokonca nepodliezli sme ani vlastnú latku, keďže sa nám podarilo opraviť o 35 kilometrov viac ako v roku 2020,“  povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

„Košický samosprávny kraj má v majetku približne 2-tisíc kilometrov ciest. V minulosti sa ročne opravilo zhruba 20 až 25 kilometrov ciest, čo znamená, že jeden úsek cesty sa dočkal opravy raz za 80 rokov. Tempo opráv ciest bolo v minulosti absolútne nedostatočné. Aj preto sme zmenili filozofiu a snažíme sa opravovať omnoho viac ciest, než doposiaľ,“ uviedol generálny riaditeľ Správy ciest KSK Anton Trišč.

Najhorší stav ciest v rámci Košického kraja je dlhodobo v okrese Košice-okolie. Aj preto najviac nových vozoviek pribudlo v tomto okrese. Obnovy sa vlani dočkalo až  38 kilometrom komunikácií na 23 úsekoch. Jedným z najväčších projektov bola rekonštrukcia cesty II/550 medzi Moldavou nad Bodvou a Jasovom. Ešte koncom roka 2021 župa ukončila jej 1. etapu. V rámci nej bol zrekonštruovaný úsek v dĺžke takmer 8 kilometrov. Začatá bola aj 2. etapa projektu od Jasova po Malú Idu, v rámci ktorej prechádzajú rekonštrukciou tri mosty a križovatka v Malej Ide je prebudovaná na kruhový objazd. Táto časť projektu by mala byť dokončená do konca tohto roka.

Na Zemplíne sa opravy dočkalo takisto 23 úsekov v dĺžke 31 kilometrov. Veľkoplošnými vyprávkami župa opravila napríklad štyri kritické úseky ciest celkovo v dĺžke 7 km v okrese Michalovce. Nový asfaltový koberec  dostali úseky medzi Lučkovcami a Moravanmi, Veľkými Kapušanmi a Čiernym Poľom, obcou Jovsa a Hnojné a aj v meste Michalovce na takmer kilometrovom úseku Lastomírskej ulici.

Na Spiši v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica bolo v roku 2021 opravených približne 30 kilometrov ciest na 13 úsekoch.  Košický samosprávny kraj ukončil rozsiahlu rekonštrukciu cesty II/547, ktorá je hlavnou spojnicou mesta Košice so Spišskou Novou Vsou. Išlo o najväčšiu investičnú akciu v tomto volebnom období na Spiši, ktorá sa začala v druhej polovici roka 2019. Oprava sa dotkla úseku od Veľkého Folkmara po Spišské Vlachy vrátane rekonštrukcie hlavného prieťahu mestom Krompachy. Stavebné práce prebiehali vlani aj v centre Spišskej Novej Vsi, a to na Duklianskej aj Gorkého ulici. V rámci prác bolo opravených aj 102 poklopových šácht a uličných vpustí.

Na Gemeri bolo zrekonštruovaných 13 úsekov na viac ako 15 kilometroch ciest. Košický samosprávny kraj opravil jeden kilometer dlhý úsek cesty  III/3015 v Drnave v okrese Rožňava, ktorý lemuje chránené vtáčie územie Slovenský kras. V Podsúľovej prebiehala v minulom roku sanácia zosuvu, opravou prešli úseky Gočaltovo – Štítnik, či Ochtiná – Rochovce.

Okrem ciest realizoval Košický kraj v tomto roku aj opravy mostov, ukončiť sa podarilo rekonštrukciu štyroch. Obyvatelia Zemplína prechádzajú po novom moste v okrese Trebišov medzi Malým Horešom a Pribeníkom. Dokončená bola aj oprava mosta medzi obcami Smolník a Smolnícka Huta v Gelnickom okrese, ktorý bol v havarijnom stave. V  okrese Košice-okolie  boli zrekonštruované aj dva mosty, a to v obciach Boliarov a Bačkovík. Po mesiacoch prác sprejazdnil kraj most nad riekou Hornád medzi Kysakom a Veľkou Lodinou. Do konca apríla ešte budú prebiehať dokončovacie práce, tie však nebudú obmedzovať premávku. Stavebné práce budú v tomto roku pokračovať na moste cez rieku Ondava pri Sirníku ako aj na moste cez potok Čierna voda za obcou Stretava. Pracuje sa aj na dvoch mostoch pri Úhornej, pred dokončením je aj rekonštrukcia mosta v Kluknave. V novej stavebnej sezóne začne župa s rekonštrukciou mosta na Vinianskej ceste v Michalovciach a opravy sa dočká aj most pred Jaklovcami.

V roku 2022 plánuje Košický samosprávny kraj investovať zo svojho rozpočtu do opráv ciest a mostov historicky najviac finančných prostriedkov, a to až 56 600 000 eur. Na rekonštrukcie využije aj zdroje z Integrovaného regionálneho operačného programu či úveru Európskej investičnej banky.

NAJVÄČŠIE REKONŠTRUKCIE V ROKU 2022:

 • 2. etapa rekonštrukcie cesty II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou – Jasov – Košice
 • 2. etapa rekonštrukcie cesty II/547  hranica okresu KE/KS - Spišské Vlachy
 • Rekonštrukcia cesty II/576 Bohdanovce - Herľany
 • Rekonštrukcia cesty II/533 Gemerská Poloma - Spišská Nová Ves
 • Rekonštrukcia cesty II/576 – Herľany – hranica okresov KS - VT
 • Rekonštrukcia cesty Kostoľany nad Hornádom – Sokoľ
 • Rekonštrukcia cesty III/3306 Hačava – Háj
 • Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste Úhorná – Krásnohorské Podhradie
 • Rekonštrukcia cesty II/552 Košice – Veľké Kapušany št. hr. s Ukrajinou
 • Rekonštrukcia mosta M4356 cez potok Čierna voda za obcou Stretava
 • Rekonštrukcia mosta  M2774 cez rieku Ondava pri obci Sirník
 • Rekonštrukcia mosta M1608 cez rieku Laborec na Vinianskej ceste v Michalovciach
 • Rekonštrukcia mosta M1510 cez rieku Laborec pred obcou Vojany
 • Rekonštrukcia mosta M3386 cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce
 • Rekonštrukcia mosta M112 cez vodnú nádrž Ružín za obcou Margecany
 • Rekonštrukcia mosta M 6860 cez nápustný kanál do Zemplínskej šíravy
 • Rekonštrukcia mosta M2575 cez rieku Bodva pred obcou Debraď
 • Rekonštrukcia mosta M5467 cez Zimný potok v obci Hnilčík
 • Rekonštrukcia mosta M207 cez Olšavu za obcou Olšovany

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.01.2022 11:57
Upravené: 20.01.2023 14:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001