Rekonštrukcia úseku medzi Rudňanmi a Poráčom je ukončená

Dôležitá spojnica na Spiši získala nové oporné múry a vozovku. Suma prác sa vyšplhala na vyše 2 mil. eur.

Ďalšia pozitívna správa pre Spišiakov. Košický samosprávny kraj úspešne ukončil rozsiahlu rekonštrukciu úseku cesty III/3244 medzi obcami Rudňany a Poráč. Dôvodom bol rozpad oporného múru v dvoch úsekoch, v dôsledku čoho došlo k poklesu vozovky. „Cesta z Rudnian síce končí v Poráči, no je hlavnou spojnicou do okresného mesta Spišská Nová Ves. V roku 2022 si prešla dvomi opravami – odstránením havarijného stavu cesty Rudňany – Poráč a súvislou opravou vozovky cez obec Markušovce. Cesty III. triedy boli z neznámeho dôvodu dlhodobo odsúvané na druhú koľaj. Tento nemilý trend sme na župe zmenili, a tak môžem prísť aj na Spiš s pozitívnou správou,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Rekonštrukciou prešli dva úseky v celkovej dĺžke 630 m. Pôvodný oporný múr pozdĺž vozovky nahradil nový a po realizácii výkopových prác osadili jeho nové základy, tzv. pilóty, kotvené zemnými kotvami. Múr je obložený gabiónovou konštrukciou a boli na ňom osadené bezpečnostné zábradlia a zvodidlá. Pribudli odvodňovacie rigoly a nové vrstvy vozovky.

Stavebno-technický stav vozovky na ceste III/3244 bol nevyhovujúci približne od roku 2012. Problém nastal v degradácii betónovej konštrukcie oporného múra a podmočením cesty za oporným múrom. Zhoršujúci stav komunikácie bol dôsledkom pôsobenia počasia, času a dopravnej záťaže. Okresy Spišská Nová Ves a Gelnica sú posledné dva okresy na Slovensku, kde nie je vybudovaný ani kilometer diaľnice či cesty I. triedy. Celá doprava je vedená po cestách II. a III. triedy, čo spôsobuje podstatne rýchlejšiu degradáciu týchto vozoviek nehovoriac o tom, že tieto cesty počas svojej výstavby neboli konštrukčne prispôsobené na dnešnú záťaž a intenzitu dopravy.

Práce na úseku začali v apríli 2022 a trvali do novembra. Doprava bola počas rekonštrukcie čiastočne obmedzená a presunutá do jedného jazdného pruhu, v oboch úsekoch riadená svetelnou signalizáciou. Rekonštrukciou realizoval Košický samosprávny kraj zo svojich zdrojov a stála 2 113 349,08 eur.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.12.2022 10:50
Upravené: 30.01.2023 08:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001