Rekonštrukcia mosta v Sirníku sa dostala do druhej polovice

Harmonogram prác na moste Sirník je záväzný nielen pre zhotoviteľa, Košický samosprávny kraj, ale práce na moste Sirník môžu pravidelne kontrolovať aj občania.

Výstavba mostu M2774 cez rieku Ondava pri obci Sirník sa aktuálne nachádza v polovici doby výstavby.

„Tento rok sme nazvali rokom opráv ciest a mostov. V krajskom rozpočte KSK je na rekonštrukciu ciest a mostov vyčlenená historicky najvyššia suma - vyše 61 milióna eur, navyše ďalšie zdroje čerpáme aj z eurofondov. Po kontrolnom dni rekonštrukcie mosta Sirník môžem potvrdiť, že práce na stavbe idú nateraz podľa dohodnutého plánu. Dobrou správou pre občanov, pre ktorých chceme most sprejazdniť už túto jeseň, je prísľub zhotoviteľa, že  podľa potreby môžu  práce pokračovať aj na dve smeny. Občania získajú podrobné informácie o postupe prác aj na webovej stránke www.mostsirnik.sk, kde nájdu aktuálne zábery, konkrétne pracovné postupy, časozberné videá a spolu s nami tak môžu sledovať priebeh prác na najväčšej rekonštrukcii župy,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Od apríla tohto roku, keď stavebno-technický stav mosta Sirník, bol v havarijnom stave, spoločnosť SMS a.s. začala pracovať na rekonštrukcii mosta. V prvej fáze rekonštrukcie došlo k úplnému zbúraniu nosnej konštrukcie, spodnej stavby nosníkovej časti mosta a vybúranie mostného zvršku hlavného poľa mosta v komorovej časti. Druhá fáza rekonštrukcie zahŕňa výstavbu novej nosnej konštrukcie, novej opory a medziľahlých podpier nosníkovej časti mosta. Zároveň sa zosilní komorová časť mosta spolu s vybudovaním mostného zvršku a prechodových oblastí mosta.

K 17. augustu 2022 je vybudovaná spodná stavba nosníkovej časti mostného objektu, pokladajú sa nové nosníky a zosilňuje sa konštrukcia komorovej časti mosta. Pracovať sa bude aj na prístupe na most zo strany od obce Oborín, aby v záverečnej etape prebehli izolačné práce, zhotovenie vozovky, osadenie mostných záverov a bezpečnostných prvkov mostného objektu, ako sú zábradlia a zvodidlá.

Rekonštrukcia prebieha za celkovej uzávery mostného objektu a jazdí sa po obchádzkových trasách. Košický samosprávny kraj zo svojho rozpočtu vyčlenil ne rekonštrukciu viac ako 4,1 milióna eur.

Autor/zdroj: Michal Hudák
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.08.2022 15:50
Upravené: 26.01.2023 09:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001