Rekonštrukcia mosta v Michalovciach prinesie zmeny v doprave

Práce na moste M1608 cez rieku Laborec na Vinianskej ceste v Michalovciach potrvajú približne 6 mesiacov, z krajskej kasy si vyžiadajú takmer 800 000 eur.

Košický samosprávny kraj začína ďalšiu z plánovaných rekonštrukcií mostov, v stredu 20. apríla odštartujú práce na komplexnej oprave mosta M1608 cez rieku Laborec na Vinianskej ceste v Michalovciach. Dôvodom jeho rekonštrukcie je jeho zlý stavebno-technický stav. Podľa posudkov sa nachádza v stave šesť z celkového počtu sedem, čím je na pokraji svojej životnosti. Tento most nepatrí medzi najstaršie v kraji, vybudovaný bol približne pred štyridsiatimi rokmi. Pod jeho zlý stav sa však podpísala najmä zanedbaná údržba v minulosti. Najväčším problémom sú zdegradované železobetónové nosníky, z ktorých odpadávajú kusy betónu. „Podľa pôvodného projektu sa mala rekonštrukcia tohto mosta realizovať za úplnej uzávery cesty. Vzhľadom na to, že výrazne poškodený je aj Stráňanský most na Partizánskej ulici, ktorý je v majetku mesta Michalovce, snažili sme sa prispôsobiť spôsob rekonštrukcie tak, aby nebola počas prác úplne vylúčená všetka doprava. K úplnej uzávere teda nedôjde, most budeme rekonštruovať po poloviciach. Keďže cesta, na ktorej sa nachádza, je štvorpruhová, premávka bude vedená vždy v dvoch jazdných pruhoch,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Most čaká rekonštrukcia nosnej konštrukcie, jej súčasťou však nebude demolácia nosníkov. Súčasné nosníky budú sanované tak, aby sa zvýšila ich životnosť a nedochádzalo k ich ďalšej degradácii. V rámci rekonštrukcie bude zhotoviteľ odstraňovať poškodený betón, následne sa budú nosníky natierať ochranným náterom a vybuduje sa nový mostný zvršok. Súčasťou prác bude aj úprava brehov rieky Laborec. Okrem presmerovania premávky do dvoch jazdných pruhov bude počas rekonštrukcie znížená rýchlosť jazdy na 40 kilometrov za hodinu. Po moste bude naďalej prechádzať aj prímestská či nákladná doprava, ktorej prejazd je z dôvodu havarijného stavu vylúčený na moste na Partizánskej ulici.

Rekonštrukciu mosta na Vinianskej ceste v Michalovciach financuje zo svojho rozpočtu Košický samosprávny kraj, stáť bude 798 102 eur. Podľa zmluvy so zhotoviteľom by mali práce trvať 140 pracovných dní, ukončené by mali byť do októbra tohto roka.  

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.04.2022 10:43
Upravené: 24.01.2023 13:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001