Rastislav Trnka: Termín účinnosti nových zmlúv s dopravcami nie je ohrozený, kríza ako v Bratislavskom kraji nenastane

Úrad pre verejné obstarávanie zastavil konanie o námietkach, ktoré smerovalo proti podmienkam v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania na dopravcov v Košickom kraji

Košický samosprávny kraj môže ukončiť vyhodnocovanie verejného obstarávania na dopravcov, ktorí budú v najbližších najmenej siedmich rokoch zabezpečovať prímestskú autobusovú dopravu v kraji. Vyplýva to z rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktoré zastavilo konanie o preskúmanie úkonov na základe námietok. Tie podala spoločnosť Z-Group bus, a.s. z Českej republiky, ktorá namietala podmienky v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

„Teší nás, že Úrad pre verejné obstarávanie zastavil toto konanie o námietkach. Aktuálne už nič nebráni tomu, aby sme mohli  vyhodnotiť cenové ponuky, ktoré uchádzači predložili vo verejnom obstarávaní a ukončiť súťaž na dopravcov. Budeme tak zrejme prvým krajom na Slovensku, ktorý zvládol zrealizovať toto mimoriadne náročné verejné obstarávanie bez väčších problémov, aké nastali v iných krajoch. Pri príprave súťaže bolo pre nás prioritou, aby bol na prvom mieste občan a aby tieto služby boli naďalej poskytované v prospech obyvateľov nášho kraja. Chceli sme sa vyhnúť krízovému scenáru, ako musel riešiť Bratislavský kraj. Termín účinnosti nových zmlúv ohrozený nie je, verejné obstarávanie bude ukončené v priebehu najbližších dní. O tom, akí uchádzači uspeli vo verejnom obstarávaní a akí dopravcovia budú od 1. apríla zabezpečovať prímestskú autobusovú dopravu v Košickom kraji, bude Úrad KSK informovať po definitívnom ukončení verejného obstarávania,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Košický samosprávny kraj vyhlásil verejné obstarávanie na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave 17. novembra 2021 v Úradnom vestníku EÚ, termín na predkladanie cenových ponúk v rámci verejného obstarávania pre Košický samosprávny kraj bol ukončený 3. januára 2022. Kraj následne začal proces vyhodnotenia predložených cenových ponúk, avšak 4. januára bola podaná námietka od spoločnosti, ktorá v rámci verejného obstarávania nepredložila cenovú ponuku a nezapojila sa ani do trhových konzultácií. Táto námietka mala obštrukčný charakter.

Košický samosprávny kraj v zmysle zákona o verejnom obstarávaní predložil podklady k verejnej súťaži vrátane vyjadrenia k námietke Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý začal konanie o námietkach. Úradu KSK bolo rozhodnutie ÚVO doručené 18. januára, konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok bolo zastavené. Na základe tohto rozhodnutia môže Košický samosprávny kraj ukončiť verejné obstarávanie a uzatvoriť zmluvy s uchádzačmi, ktorí splnili podmienky verejného obstarávania. Zmluvy budú uzatvorené na sedem rokov s možnosťou opcie na ďalšie tri roky. Z verejného obstarávania vzídu dvaja úspešní uchádzači – jeden pre oblasť Košice Západ, ktorý bude zabezpečovať prímestskú autobusovú dopravu v regiónoch Spiš, Gemer a Košice. V rámci oblasti Košice Východ bude úspešní uchádzač obsluhovať regióny Zemplín, Sobranecko a Medzibodrožie. Za Košický samosprávny kraj realizuje proces verejného obstarávania externý obstarávateľ, a to JUDr. Michal Miškovič - advokátska kancelária s.r.o.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.01.2022 12:18
Upravené: 20.01.2023 13:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001