Na moste za obcou Slanec prebiehajú stavebné práce

Stavbári rozšíria cestu a opravia prepadnutú vozovku po oboch stranách mosta. Práce by mali byť ukončené v októbri tohto roka.

Mostné objekty v Košickom kraji postupne vypovedajú svoje životnosť. Ďalším v poradí je most M1212 postavený v roku 1953, medzi obcami Slanec a Nový Salaš, ktorý prechádza ponad potok Bradlá. Potvrdzuje to aj jeho stavebno-technický stav, nachádza sa v stave VI z celkového počtu VII stupňov, čo znamená veľmi zlý. „Na tomto moste došlo k prepadu časti vozovky po oboch stranách, čo ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky. Most má takmer 70 rokov, nebol stavaný na takú dopravnú záťaž, aká je v súčasnosti. Okrem toho má šírku iba približne 6 metrov, takže prejazd po ňom bol možný iba v jednom jazdnom pruhu. Súčasťou rekonštrukcie bude jeho rozšírenie tak, aby po ňom bolo možné prechádzať v oboch smeroch,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Na mostnom objekte došlo k degradácií na vtokovej časti mosta, teda k rozpadu mostných krídiel, ríms, prepadnutiu časti vozovky a uvoľneniu kotvenia bezpečnostného zariadenia mosta. Stavebné práce budú okrem rozšírenia mosta po oboch stranách zahŕňať aj sanáciu spodnej a hornej stavby, rekonštrukciu mostného zvršku a vybudovanie zaisťovacích betónových prahov v dne koryta potoka. Košický samosprávny kraj začal s jeho rekonštrukciou koncom mája, práce by mali podľa zmluvy so zhotoviteľom trvať 150 pracovných dní od prevzatia staveniska. Predpokladaný termín ukončenia je október 2022.

Doprava na mieste je počas rekonštrukcie riadená dopravným značením, vozovka je zúžená po krajnici, most je však prejazdný. Rekonštrukcia za takmer 207-tisíc EUR je realizovaná z rozpočtu Košického samosprávneho kraja.

POSTUP PRÁC:

- Odstránenie vozovky, zábradlia, zvodidiel, ríms, izolácie

- Nová konštrukcia vozovky na moste a pred a za ním

- Vybudovanie novej prechodovej oblasti

- Nové odvodnenie, izolácia, nové rímsy, zvodidá, zábradlie

- Sanácia, zosilnenie nosnej konštrukcie, rozšírenie mostného objektu zo železobetónu

- Sanácia spodnej stavby, jej rozšírenie

- Práce pod mostom a v koryte potoka

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.05.2022 07:20
Upravené: 25.01.2023 09:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001