Most cez horský priechod za obcou Herľany je pre havarijný stav uzavretý

Rekonštrukcia 74-ročného poškodeného mosta bola naplánovaná z eurofondov. Kým sa nezačne, Správa ciest KSK zbúra most a osadí dočasné mostné provizórium.

Správa ciest Košického samosprávneho kraja v stredu 4. mája o 12:00 hod. uzavrela most M7142 cez horský potok pred obcou Herľany. Úplnú uzávierku nariadil Okresný úrad Košice, pričom na havarijný stav mosta upozornil statik počas jeho mimoriadnej prehliadky, ktorú realizovala krajská správa ciest. Okamžitá uzávierka je nevyhnutná z dôvodu, že je ohrozená bezpečnosť a zdravie účastníkov cestnej premávky. Most s dĺžkou 5,5 metra sa nachádza na úseku cesty II/576 na horskom priechode, cez ktorý nepremáva prímestská autobusová doprava a v zime nie je udržiavaný.

Vozidlá idúce z Vranova nad Topľou smerom na Košice môžu využiť alternatívnu trasu po cestách I/79 smer Hriadky a následne I/16 cez horský priechod Dargov smerom na Košice. Obyvateľom dotknutých obcí obchádzka úseku nespôsobí zdržanie, neovplyvní ani hromadnú dopravu. Cesta sa predĺži len obyvateľom obce Banské, ktorí si jazdu do Košíc dočasne predĺžia približne o 28 km.

Most M7142 cez horský potok pred obcou Herľany bol postavený v roku 1948. Prevádza cestu II/576 ponad neupravené koryto Svinického potoka. Spodná stavba je kamenná, nosnú konštrukciu má oceľovú. Kraj plánoval jeho rekonštrukciu v rámci 1. etapy projektu ID R002 II/576 Bohdanovce-Herľany, na ktorú získal financie z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Župa vyhlásila verejné obstarávanie ešte v lete 2020, ktoré sa uzavrelo koncom apríla tohto roka. Avšak ani jeden z prihlásených uchádzačov nepristúpil k podpisu zmluvy. Z toho dôvodu musí župa súťaž zrušiť a vypísať nové verejné obstarávanie. Dovtedy Správa ciest KSK urýchlene zabezpečí odbúranie poškodeného mosta a na mieste osadí náhradné mostné provizórium, ktoré bude slúžiť občanom až do začiatku výstavby nového mosta.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.05.2022 10:55
Upravené: 24.01.2023 15:57

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001