Košický kraj začal prvú časť veľkej rekonštrukcie cesty vedúcej z Košíc po Ukrajinu

V rámci prvej časti projektu prejde rekonštrukciou úsek dlhý 17 kilometrov ciest, opravené budú aj dva mosty a šesť autobusových zastávok.

Košický samosprávny kraj začína rozsiahlu rekonštrukciu cesty II/552, ktorá sa začína pri obci Nižná Hutka v okrese Košice-okolie a končí až pri štátnej hranici s Ukrajinou. Cesta vedie cez tri okresy a je dlhá takmer 75 kilometrov. Napája sa na ňu až 32 ciest tretej triedy, ide o jednu z dopravne najvýznamnejších ciest v Košickom kraji. Projekt je rozdelený na dve časti – Abov a Dolný Zemplín, v rámci prvej časti sa práce začínajú pri obci Nižná Hutka a končia pri Slanskom Novom Meste.

„Rekonštrukcia tejto cesty sa síce oficiálne začína dnes, no jej príprava prebiehala niekoľko rokov. Konkrétne tento projekt bol daný do zásobníka projektov financovaných z Integrovaného regionálneho operačného programu ešte v roku 2013, výzva na prihlasovanie projektov však bola vypísaná až v marci 2019. Som rád, že po náročnej administratívnej časti prác sa môžeme pustiť aj do samotnej realizácie. Rekonštrukcia bude zahŕňať komplexnú opravu vozovky na 5 kilometrov dlhom úseku, ďalších takmer 12 kilometrov cesty bude realizovaných formou súvislej opravy. Okrem samotnej vozovky prejdú úpravami aj mosty, autobusové zastávky, priekopy či chodníky. Táto prvá etapa prác sa dotkne celkovo šiestich obcí, výsledkom bude ich kvalitnejšie dopravné napojenie na okresné mestá, zlepšenie napojenia regiónu na medzinárodnú cestnú sieť aj zvýšenie mobility a dostupnosti,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

V rámci rekonštrukcie kraj opraví vozovku na takmer 17 kilometrovom úseku, na ktorom pribudne nový asfaltový koberec. Práce budú prebiehať v Nižnej Hutke, Nižnej Myšli, Bohdanovciach, Rákoši, Slanci a v Slanskom Novom Meste. Zahŕňať budú aj opravu dvoch mostov a siedmich autobusových zastávok.

Konkrétne v Nižnej Hutke bude okrem vozovky opravená aj autobusová zastávka, na ktorej pribudnú nové bezpečnostné prvky, akým je priechod pre chodcov a upravený bude aj chodník. Pri zastávke bude osadená nová meteostanica, ktorá bude slúžiť na monitorovanie dopravnej situácie a stavu vozovky. Práce budú zahŕňať aj opravu mosta pred obcou Nižná Hutka v smere z Krásnej. „Teším sa, že sa začína rekonštrukcia tejto cesty, pretože to bude prospešné pre našu obec. Opraví sa napríklad aj priechod pre chodcov, ktorý je dnes pomerne nebezpečný. Práce síce prinesú dopravné obmedzenia, no odmenou nám bude zrekonštruovaná cesta a most, čo určite stojí za dočasný diskomfort,“ uviedla starostka obce Nižná Hutka Iveta Vasilenková. 

V obci Nižná Myšľa bude stabilizované teleso cesty, vybudovaná bude nová betónová priekopa, krajnice cesty budú rozšírené a pribudnú aj nové zvodidlá a dopravné značenie. Druhý most, ktorý bude zrekonštruovaný, sa nachádza v katastri obce Bohdanovce. V rámci prác bude opravená aj vozovka pred a za mostom, ktorá je v súčasnosti poklesnutá. V obci tiež bude opravená autobusová zastávka vrátane chodníkov a prečistené a opravené budú aj priekopy. Opravy sa dočká aj cesta, na ktorej sa v súčasnosti nachádzajú trhliny. Autobusové zastávky zrekonštruuje župa aj v obciach Rákoš a Slanec a dve autobusové zastávky upraví v Slanskom Novom Meste, konkrétne upravená bude zastávka v lokalite Jozefova Pusta a v smere na Zemplínsku Teplicu bude vybudovaná nová obojstranná zastávka.

Prepady a trhliny na ceste budú čoskoro minulosťou aj pred obcou Rákoš, kde bude vozovka spolu s krajnicou cesty zosilnená a pribudnú na nej nové zvodidlá. Na území obcí Slanec a Slanské Nové Mesto bude oprava vozovky výraznejšia, súčasná konštrukcia komunikácií bude odstránená a vybudované bude nové cestné teleso. Rekonštrukcia prinesie novinky aj v obci Slanec, kde okrem stabilizácie cesty zvýši bezpečnosť chodcov aj osadenie merača rýchlosti, zriadenie nového osvetlenia priechodu pre chodcov a sledovanie stavu vozovky uľahčí osadenie meteostanice.

Rekonštrukciu tejto cesty financuje Košický samosprávny kraj z Integrovaného regionálneho operačného programu, práce si podľa zmluvy so zhotoviteľom vyžiadajú takmer 3 300 000 eur. Trvať by mali približne rok a pol, ukončené by mali byť do novembra 2023. Vodiči musia počas rekonštrukcie rátať s dopravnými obmedzeniami, na úsekoch, kde budú prebiehať práce na ceste, bude premávka presmerovaná do jedného jazdného pruhu.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.05.2022 13:30
Upravené: 25.01.2023 09:11

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001