Ďalší úsek na Zemplíne bude bezpečnejší, župa zrekonštruuje most za obcou Zemplínska Široká

Rekonštrukcia so sebou prinesie aj čiastočné dopravné obmedzenia, premávka je počas prác vedená v jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou.

Košický samosprávny kraj zrekonštruuje ďalší most na Zemplíne, opravy sa dočkal aj most M3929 cez záchytný kanál za obcou Zemplínska Široká. Postavený bol v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, z pôvodných 11 nosníkov bol v minulosti rozšírený o ďalších 7. Komplexnou rekonštrukciou však od svojej výstavby neprešiel. „V roku 2020 došlo na moste medzi Zemplínskou Širokou a Palínom k zrúteniu pravej rímsy, do začiatku rekonštrukcie na ňom boli vykonané dočasné opatrenia a osadené bolo provizórne zábradlie. Aby nedošlo k zhoršeniu jeho stavu, zabezpečili sme spracovanie projektovej dokumentácie potrebnej k jeho komplexnej oprave. V tomto roku sa nám podarilo dokončiť administratívnu časť prác a odovzdať stavenisko zhotoviteľovi. Most síce prejde rozsiahlou komplexnou rekonštrukciou, no cestu II/555, na ktorej sa nachádza, nebudeme musieť uzatvárať. Práce budú prebiehať striedavo vždy v jednom jazdnom pruhu,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Most medzi Zemplínskou Širokou a Palínom je dlhý 13,8 metrov, jeho stavebno-technický stav je v súčasnosti 6, čo znamená veľmi zlý. Košický samosprávny kraj začne jeho rekonštrukciu vo štvrtok 7. júla, kedy zhotoviteľ odfrézuje vozovku až do 10 metrovej vzdialenosti pred a za mostom a odstráni bezpečnostné prvky z mosta. Vybúrané budú rímsy, mostovka a  krajné nosníky. Po sanácii opôr budú na ich mieste osadené nové nosníky a bude vybetónovaná nová spriahovacia doska a rímsy. Na moste bude vybudovaná nová izolácia, odvodňovací systém aj oceľové zvodidlá. Upravené bude aj okolie mosta, koryto kanálu a odvodňovacie žľaby. V závere bude na vozovke vedúcej cez most položený nový asfaltový koberec a spevnené budú aj krajnice cesty.

Rekonštrukciu tohto mosta realizuje Košický samosprávny kraj zo svojho rozpočtu, práce si vyžiadajú 198 000 eur. Podľa zmluvy so zhotoviteľom by mala rekonštrukcia trvať 120 pracovných dní, ukončená by mala byť do konca novembra tohto roka.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.07.2022 12:48
Upravené: 26.01.2023 08:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001