Župa spracuje štúdiu realizovateľnosti k D1 z ukrajinskej hranice do Bidoviec, ak to neurobí ministerstvo dopravy

Tento dokument si už v minulosti dala vypracovať Národná diaľničná spoločnosť. K samotnej realizácii diaľničného spojenia však nedošlo a štúdia sa stala neaktuálnou.

Košický samosprávny kraj vyjadril podporu iniciatíve občianskeho združenia Diaľnica na Zemplín, ktorej hlavným zámerom je podniknúť kroky k presadeniu dostavby diaľnice D1 z Ukrajiny až po Košice. Na poslednom zasadnutí Zastupiteľstva KSK poslanci poverili župana rokovať s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, s cieľom rozhýbať prípravu diaľničného úseku a vypracovať štúdiu realizovateľnosti, ktorá bude použitá pri výstavbe.

 „Budovanie diaľnice po štátnu hranicu s Ukrajinou je kľúčové z pohľadu dopravnej infraštruktúry, keďže by výrazne odbremenila cesty nižších tried. Zároveň, toto dopravné spojenie prinesie rozvoj regiónu Zemplín, kde aktuálne nie je ani jeden kilometer diaľnice alebo rýchlostnej cesty, pričom tam žije približne 430 000 obyvateľov. Po rokovaní s ukrajinskou stranou už teraz vieme, že v pláne je spojiť hranicu s mestom Kyjev, preto by sme mali zvýšiť tempo aj na slovenskej strane. Jedným z prvých krokov, ktoré župa podnikne, bude preto aktívna diskusia s ministerstvom dopravy. V prípade, ak ministerstvo nezabezpečí vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, sme pripravení ju vypracovať,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Štúdia je prvým krokom k posúdeniu realizovateľnosti projektu, ktorý vyhodnotí zámer budovania diaľnice. Tento dokument si už v roku 2013 dala vypracovať Národná diaľničná spoločnosť. K samotnej realizácii diaľničného spojenia D1 a cestného ťahu I/19 od štátnej hranice s Ukrajinou po Bidovce nedošlo a štúdia sa stala neaktuálnou.

V rámci Košického kraja je najviac vyťaženým dopravným ťahom trasa medzi Košicami a Michalovcami. Podľa posledného sčítania z roku 2019 úsekom denne prejde približne 15 000 vozidiel, čo je od roku 2011 nárast o 30 percent. V Košickom kraji je zároveň najmenej diaľnic a rýchlostných ciest zo všetkých samosprávnych krajov, konkrétne krajom vedie 19 kilometrov diaľnic, všetky sú v okrese Košice-okolie. Rýchlostná cesta má iba 3 kilometre. Všetka dopravná záťaž je vedená cestami I. až III. triedy.

Košický samosprávny kraj sa stotožňuje s cieľmi iniciatívy Diaľnica na Zemplín, ktorá sa snaží spojiť samosprávu, zamestnávateľov, odborníkov z dopravy, aktivistov aj samotných obyvateľov tohto regiónu.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 23.02.2021 14:35
Upravené: 02.02.2022 16:03

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001