Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo poskytne župe súčinnosť pri získaní autorizácie na výkon úradného merania hmotnosti vozidiel

Košický samosprávny kraj podá opätovnú žiadosť o autorizáciu na výkon úradného merania celkovej hmotnosti a náprav cestných vozidiel

Predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) Katarína Surmíková Tatranská sa dňa 20. septembra 2021 stretla s predsedom Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislavom Trnkom. Cieľom stretnutia bolo prerokovanie podania novej žiadosti kraja o autorizáciu na výkon úradného merania celkovej hmotnosti a náprav cestných vozidiel. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo prisľúbil maximálnu odbornú súčinnosť pri vybavení žiadosti kraja tak, aby Správa ciest KSK mohla vo vlastnej réžii realizovať meranie hmotnosti a náprav vozidiel.

„Košický samosprávny kraj vlastní 660 mostov, z toho 160 je v najhorších troch stupňoch stavebno-technického stavu a vyžadujú si opravu. Pod zlý stav mostov v našom kraji sa podpísalo to, že v minulosti sa zanedbávala ich údržba ako aj fakt, že po krajských cestách a mostoch prechádzajú neúmerne preťažené vozidlá. Aj preto sme zakúpili váhy potrebné na meranie hmotnosti a náprav najmä nákladných áut a začali pracovať na získaní autorizácie. Teší ma, že v tejto našej snahe bude nápomocný Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo, ktorý vydáva rozhodnutie o autorizácii. Verím, že aj vďaka ich súčinnosti získame potrebnú autorizáciu a budeme môcť realizovať úradné merania, čo bude mať za následok zefektívnenie údržby a opráv mostov v našom kraji,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Správa ciest KSK zakúpila váhy potrebné na výkon úradného merania celkovej hmotnosti a náprav vozidiel v roku 2018, kedy podala prvú žiadosť o získanie autorizácie. Okrem toho v rámci krajskej správy ciest boli zrealizované opatrenia tak, aby boli splnené podmienky, ktoré určuje zákon o metrológii. Správa ciest KSK odvtedy používala zakúpené váhy pre interné účely, teda na realizáciu záťažových skúšok za účelom prípravy rekonštrukcií mostov, kontrolu dodávateľov či prípravu projektových dokumentácií. Nebolo však nimi možné realizovať váženie kamiónov na cestách. „Legislatíva je nastavená momentálne ešte stále tak, že to nie je pre správcu komunikácie procesne jednoduché, musíme sa napríklad koordinovať s dopravnou políciou. Teší ma preto, že v tomto smere si ministerstvo dopravy osvojilo našu agendu a začalo pracovať na zmene legislatívy, čo by malo zefektívniť celý proces. Zároveň som rád, že s predsedníčkou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo sme v rámci rokovaní našli zhodu a pri získaní autorizácie už nebudú kladené prekážky, ktoré vznikali za bývalých vedení ÚNMS a Správy ciest KSK,“ dodal Trnka.

 

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 24.09.2021 10:00
Upravené: 02.02.2022 17:11

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001