Na cestách Košického kraja prebiehajú súvislé opravy

V rámci letnej údržby prejdú opravami najmä cesty v okrese Trebišov, Michalovce a Spišská Nová Ves

Košický samosprávny kraj pokračuje v súvislých opravách vozoviek, ktoré sú poškodené po zimnom období. Do konca júna prejde takouto opravou 22 úsekov ciest II. a III. triedy v celkovej dĺžke viac než 24 kilometrov. Správa ciest Košického samosprávneho kraja zrealizuje na týchto úsekoch súvislé opravy odstránením pôvodného krytu vozovky, penetráciou odfrézovanej vozovky asfaltovým postrekom, doplnením potrebnej vyrovnávacej vrstvy vyrovnávacím betónom a na záver bude zrealizovaná pokládka nového asfaltového koberca. „Podobne ako vlani, aj tento rok je našou prioritou kvalitná oprava kritických úsekov ciest v kraji, preto sa namiesto plátania výtlkov zameriavame na opravy formou tzv. veľkoplošných vysprávok. Investíciou do súvislých opráv v predpokladanej výške 1,7 miliónov eur z výdavkov kraja zlepšíme stav viac ako 24 kilometrov ciest. Nový asfaltový koberec zvýši komfort vodičov aj bezpečnosť cestnej premávky,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Pokládku teplej asfaltovej zmesi a hutnenie asfaltobetónu realizuje najväčšia krajská organizácia na úsekoch, kde je rozpadnutá obrusná vrstva a lokálne opravy by neboli postačujúce. Najviac vybraných úsekov s takýmito lokálnymi poruchami je v okrese Trebišov, Michalovce a Spišská Nová Ves.

Po kvalitnejšej ceste sa od júna prevezú cestujúci v okrese Trebišov na úsekoch ciest v Sirníku, na úsekoch vedúcich od križovatky I/79 po ceste III/3693 vedúcej do Novej Viesky a po ceste III/3714 v úseku Kráľovský Chlmec – Boľ. Obnova čaká aj úseky Plechotice – Čeľovce, Boľ – Solnička, Solnička – Poľany a v intraviláne obce Malé Ozorovce. V rámci plánovanej údržby v okrese Trebišov  sú plánované aj úpravy penetračným makadamom, a to na úseku Trebišov – obytná časť Nový Majer, Trebišov – obytná časť Nový Majer – Olšina a v úseku križovatky I/79- obec Boťany.

Veľkoplošnými vysprávkami opraví župa aj štyri kritické úseky ciest celkovo v dĺžke 7,13 km v okrese Michalovce. Nový asfaltový koberec tu dostanú úseky medzi Lučkovcami a Moravanmi, Veľkými Kapušanmi a Čiernym Poľom, obcou Jovsa a Hnojné a aj v meste Michalovce na takmer kilometrovom úseku Lastomírskej ulice.

Kvalita cestovania sa zlepší na takmer piatich kilometroch ciest v okrese Spišská Nová Ves, a to na ceste III. triedy medzi Markušovcami a Rudňanmi, na ceste spájajúcej hranicu okresu s križovatkou II/536 pri obci Jamník, obce Smolnícka Huta a Smolník. Súvislé opravy budú realizované aj na vybraných cestách v okrese Rožňava a Košice-okolie. Na bezpečnejšiu jazdu sa tak môžu tešiť vodiči na úsekoch medzi Hýľovom a Zlatou Idkou, v Seni smerom na železničnú stanicu, ako aj na ceste Rochovce – Slavošovce, Ochtiná – Rochovce, Drnava – Bôrka, Rudná prieťah a medzi Roštárom a Štítnikom.

Okrem súvislých opráv realizuje Košický samosprávny kraj aj rozsiahle rekonštrukcie ciest a mostov v kraji. Jednou z najväčších investícií v tomto roku bude výstavba nového mosta nad riekou Hornád medzi Kysakom a Veľkou Lodinou. V najbližších týždňoch začne župa aj s komplexnou rekonštrukciou cesty medzi Moldavou nad Bodvou, Jasovom a Košicami. Za viac ako 3,2 milióna eur bude opravený úsek v dĺžke takmer 27 kilometrov, v obci Malá Ida bude prebudovaná križovatka na kruhový objazd a rekonštrukciou prejdú aj autobusové zastávky.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 26.05.2021 14:33
Upravené: 02.02.2022 16:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001