Kraj opravil úseky ciest spájajúce Plechotice s Čeľovcami a Malým Ruskovom

Vďaka rekonštrukcii už nebude dochádzať k zaplavovaniu časti cesty v smere na Nový Ruskov.

Bezpečnejšia a komfortnejšia je od leta cesta III/3676 medzi obcami Plechotice a Čeľovce aj úsek medzi Plechoticami a časťou obce Nový Ruskov, Malým Ruskovom. Cesta bola poškodená povodňami, nachádzalo sa na nej množstvo výtlkov a na mnohých miestach bolo poškodené aj podložie. „V máji sme zrekonštruovali cestu medzi Plechoticami a Malým Ruskovom, pred letnými prázdninami sme stihli ukončiť aj opravu nadväzujúceho úseku v smere na obec Čeľovce. Najväčším problémom na tomto úseku bol nefunkčný priepust v smere na Nový Ruskov, kvôli ktorému dochádzalo pri intenzívnejších dažďoch k zaplavovaniu časti cesty. Súčasťou rekonštrukcie preto bola aj oprava tohto priepustu a sfunkčnenie odvodnenia. Celkovo prešla rekonštrukciou cesta v dĺžke 3,2 kilometra. Pri obidvoch úsekoch išlo o komplexnejšiu opravu. Znamená to, že sme opravili nielen povrch vozovky, ale aj podložie či krajine cesty,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Na úseku v smere na Nový Ruskov bola zrekonštruovaná cesta v dĺžke takmer jedného kilometra. Opravený bol priepust, podložie cesty, krajnice a osadené boli nové zvodidlá. Rekonštrukciu financoval kraj z úveru z Európskej investičnej banky vo výške 123-tisíc eur.

Keďže na pokraji životnosti bol aj nadväzujúci úsek v smere na obec Čeľovce, Košický samosprávny kraj vyčlenil na jeho opravu dodatočné finančné prostriedky. Cesta prešla tzv. súvislou opravou, spevnené bolo poškodené podložie, krajnice boli upravené a pribudol nový asfaltobetónový koberec. Súvislou opravou prešiel úsek v dĺžke 2,2 kilometra. Oprava tejto časti cesty stála 175-tisíc eur, financovaná bola z rozpočtu kraja.

V trebišovskom okrese boli v uplynulých týždňoch ukončené aj opravy ďalších úsekov ciest, napríklad úsek cesty od križovatky I/79 po ceste III/3693 do Novej Viesky, cesta III/3714 v úseku Kráľovský Chlmec – Boľ, úsek Solnička – Poľany aj cesta v intraviláne obce Malé Ozorovce. Celkovo prešlo opravou v rámci okresu Trebišov 11 kilometrov ciest.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 07.07.2021 12:18
Upravené: 02.02.2022 16:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001