Kraj dokončil rekonštrukciu mosta medzi Malým Horešom a Pribeníkom

Počas rekonštrukcie narazil zhotoviteľ na tekuté piesky, pôvodná projektová dokumentácia musela byť prepracovaná.

Most M1417 za železničným priecestím Onča cez tzv. Somotorský kanál bol dlhodobo v havarijnom stave. Po začatí rekonštrukcie narazil zhotoviteľ na tekuté piesky a neúnosné podložie, v dôsledku čoho došlo k poklesu nosnej konštrukcie a hrozil jeho pád. „Zhotoviteľ musel pristúpiť k prepracovaniu projektovej dokumentácie, okrem toho bol zrealizovaný aj nový geologický prieskum, ktorý musel zohľadniť problémy v podloží. Pôvodná nosná konštrukcia bola vybúraná, medziľahlé podpery boli spevnené a navyše zosilnené mikropilótami tak, aby nedošlo k opätovnému poškodeniu nosnej konštrukcie. Z dôvodu týchto nepredvídaných okolností išlo o náročnejšiu rekonštrukciu,“ uviedol riaditeľ Správy ciest Košického samosprávneho kraja Anton Trišč.

Mostný objekt je po rekonštrukcii 3-poľový. Na zrekonštruovanú spodnú stavbu mosta boli uložené nové prefabrikované železobetónové nosníky spriahnuté železobetónovou doskou, ktoré vytvorili novú nosnú konštrukciu. Vybudovaná bola nová izolácia mosta, konštrukčné vrstvy vozovky, rímsy, zvodidlá a upravený bol aj svah koryta Somotorského kanála. Nový most má dĺžku takmer 25 metrov, je široký bezmála 7 metrov a šírka vozovky na moste je vyše 5 metrov. Na rekonštrukciu tohto mosta vynaložil Košický samosprávny kraj 155-tisíc eur.

Počas prác platili v úseku dopravné obmedzenia, most bol uzatvorený a vodiči úsek obchádzali cez Kráľovský Chlmec. „Rekonštrukcie mostov sú otázkou nielen komfortu, ale najmä bezpečnosti. Každý 11. most v majetku kraja si v súčasnosti vyžaduje opravu. Aj preto robíme maximum, aby sme zvýšili bezpečnosť a zabránili ďalším kolapsom. Rekonštrukciu tohto mosta síce sprevádzali technické problémy aj riziko jeho pádu, no dobrou správou pre obyvateľov je, že všetky práce sú už ukončené. Z Malého Horeša do Pribeníka tak po mesiacoch opäť prejdú plynule a bez dopravných obmedzení,“ uzavrel predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 26.11.2021 11:44
Upravené: 02.02.2022 17:25

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001