Košický samosprávny kraj a Boršodsko-abovsko-zemplínska župa odštartovali spoluprácu pri výstavbe novej rýchlostnej železnice

Rýchlostná železnica by mala spojiť Košice s Miškovcom, čím by došlo k odľahčeniu dopravnej záťaže, ktorá je v súčasnosti kladená na cesty nižších tried.

Zástupcovia maďarskej Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy a Košického samosprávneho kraja podpísali v utorok, 27. júla v Hidasnémeti Memorandum o spolupráci pri projekte realizácie rýchlostnej železnice Miškovec-Košice.

Podpisom memoranda tieto dve krajské samosprávy deklarovali, že budú pracovať na rozvoji železničnej dopravy medzi týmito dvoma krajskými mestami. Vybudovaním rýchlostnej železnice medzi Miškovcom a Košicami by došlo k vyššiemu využitiu osobnej a nákladnej železničnej dopravy a zároveň k zníženiu dopravnej záťaže, ktorá je v súčasnosti kladená najmä na cesty II. a III. triedy. „Košický kraj zastáva smutné prvenstvo v najnižšom počte rýchlostných ciest a diaľnic na Slovensku. Všetka doprava vrátane nákladnej je v súčasnosti vedená najmä po cestách nižších tried. Znamená to, že v stave kvalitnej cestnej infraštruktúry sme na chvoste krajiny. Rýchlostná železnica medzi Košicami a Miškovcom by pomohla okrem zníženia zaťaženia životného prostredia skvalitniť dopravnú infraštruktúru v našom kraji, vytvorila by podmienky pre príchod investorov a tvorbu nových pracovných miest a zvýšila by aj životnú úroveň. Teší ma, že v tejto otázke sme našli prvých partnerov, a to Boršodsko-abovsko-zemplínsku župou a spoločnosť Észak-Magyarországi Fejlesztési Zrt. Verím, že podpis memoranda je len začiatkom a partnerov bude pribúdať,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Podľa predsedníčky Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy spolupráca s Košickým samosprávnym krajom nie je žiadnou novinkou. Župy na oboch stranách hranice spolupracujú napríklad pri programoch ako Via Carpatia, EGTC, Interreg Slovensko-Maďarsko aj Program maďarsko-slovensko-rumunsko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce. „Dnešný deň je ďalším míľnikom. Dnes sa svojim podpisom zaväzujeme s využitím všetkých dostupných príležitostí pracovať na tom, aby nastal rozvoj železničnej trate a železničnej dopravy medzi krajskými mestami týchto dvoch žúp, ako aj na dynamickom navýšení pomeru využitia osobnej a nákladnej železničnej dopravy na trase Miškovec-Košice, čím by sa výrazne znížilo využitie cestnej osobnej a nákladnej dopravy, ako aj miera znečistenia životného prostredia,“ uviedla predsedníčka Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy Bánné Gál Boglárka. Do prípravy spolupráce sa zapojila aj spoločnosť Észak-Magyarországi Fejlesztési Zrt, ktorá má zmapovať zdroje regiónu a prevziať úlohu v rozhýbaní hospodárskeho, kultúrneho a spoločenského života regiónu.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 02.08.2021 09:43
Upravené: 02.02.2022 16:50

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001