Košická župa je opäť bližšie k vybudovaniu Zemplínskej cyklomagistrály

S výstavbou prvého úseku Zemplínskej cyklomagistrály, ktorý prepojí obce Zalužice a Lúčky, začne kraj v tomto roku.

Košický samosprávny kraj sa znova priblížil k projektu Zemplínskej cyklomagistrály, ktorý má vytvoriť cyklistický okruh okolo Zemplínskej šíravy a následne cyklotrasou prepojiť turistické destinácie Zemplínska šírava a Tokajská oblasť. Spoluprácu na realizácii cyklomagistrály podpísal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka s predstaviteľmi ôsmich obcí - Hnojné, Jovsa, Kaluža, Klokočov, Kusín, Lúčky, Vinné a Zalužice. Župan sa so starostami v okolí Zemplínskej šíravy dohodol na spoločných aktivitách pri projektovej príprave, samotnej realizácii ako aj následnej údržbe cyklistickej infraštruktúry a tiež na propagácii tejto cyklistickej trasy.

„Keď je reč o cestovnom ruchu na Zemplíne, najsilnejšími destináciami sú nepochybne Zemplínska šírava a Tokaj. Obidve tieto oblasti majú vysoký potenciál pritiahnuť turistov a ponúknuť kvalitný priestor na relax aj pre domácich. V posledných rokoch sa v týchto lokalitách cyklistické trasy iba značili na existujúcich chodníkoch a komunikáciách. My chceme pomôcť turistickému ruchu pri „slovenskom mori“ tým, že cyklotrasami prepojíme všetky obce v okolí vodnej nádrže. V prvom kroku chceme vybudovať novú cyklotrasu medzi obcami Zalužice a Lúčky v dĺžke viac než päť kilometrov, postupne by sa mali pridávať ďalšie úseky. Bol by som rád, ak by projekt Zemplínskej cyklomagistrály nebol po rokoch iba na papieri, ale postupne sa zrealizoval. Teší ma preto aj záväzok starostov okolitých obcí pomôcť pri realizácii a následnej údržbe týchto nových cyklistických trás,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Košický samosprávny kraj v tomto roku zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu cyklotrasy v úseku Zalužice – Lúčky, následne bude vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa a samotná realizácia. V rámci spolupráce s obcami, cez ktoré by mali cyklotrasy viesť, sa kraj zaviazal podporiť aj realizáciu doplnkovej cyklistickej infraštruktúry, takzvaných BikePointov, teda  prístreškov s vybavením pre cyklistov ako je nabíjacia stanica pre elektrobicykle a mobily či stojany na bicykle. Obce napríklad pripravia projektovú dokumentáciu pre realizáciu sadových úprav pri cyklistických cestách a pomôžu s majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov pod budúcou cyklotrasou. Zatiaľ čo kraj by sa mal postarať o hlavnú údržbu cyklotrasy v prípade, že bude poškodená, obce na seba prevzali zodpovednosť za bežnú údržbu a jej čistenie.

Zemplínska cyklomagistrála, ktorá je súčasťou Územného plánu kraja, je rozdelená do dvoch etáp. V prvej etape by mal byť vytvorený cykloturistický okruh okolo Zemplínskej šíravy. To znamená prepojenie obcí Zalužice a Lúčky, cyklotrasa by mala pribudnúť aj od centra mesta Michalovce po stredisko Biela hora, ďalej cez stredisko Hôrka a Medvedia hora do Kaluže a ďalšie dva cyklochodníky by mali prechádzať obcami Kaluža a Klokočov. Tento cykloturistický okruh by mal mať 32 kilometrov. V druhej etape projektu by malo dôjsť k prepojeniu Zemplínskej šíravy s vinohradníckou oblasťou Tokaj. Cyklotrasa by mala viesť po hrádzach a účelových komunikáciách cez Lastomír, Sliepkovce, Stretavku, Drahňov, Veľké Raškovce, Oborín a Brehov, pričom jej celková dĺžka by mala byť viac než 40 kilometrov.

„Na rozvoj cyklotrás v Košickom kraji máme v župnej kase v tomto roku vyčlenených 2 300 000 eur, pričom plánujeme využiť aj európske štrukturálne a investičné fondy. Presnú sumu, potrebnú na prvú fázu cyklotrasy okolo Zemplínskej šíravy, budeme poznať po vypracovaní projektovej dokumentácie, ktorá stanoví napríklad aj typy použitých materiálov. Verejné obstarávanie na zhotovenie tejto dokumentácie by malo byť spustené budúci týždeň. Ak pôjde všetko podľa plánu, verejné obstarávanie na zhotoviteľa cyklotrasy v úseku Zalužice - Lúčky okolo Zemplínskej šíravy by sme mohli vyhlásiť koncom roka,“ uviedol župan Trnka.

 

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 09.04.2021 08:59
Upravené: 02.02.2022 16:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001