Výstavba autobusovej stanice v Michalovciach je už ukončená

Cestujúci prímestskou autobusovou dopravou v Michalovciach sa môžu tešiť na vyšší komfort cestovania, ktorý im zabezpečia nielen nové autobusy, ale aj nová autobusová stanica. Zmluvný autobusový dopravca Košického samosprávneho kraja, spoločnosť ARRIVA Michalovce, začal s jej budovaním na jar tohto roka. Na výstavbu prestupného terminálu s príslušným informačným systémom získala ARRIVA nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Dnes bola výstavba novej autobusovej stanice ukončená a za účasti predsedu Košického samosprávneho kraja oficiálne odovzdaná stavebníkovi – spoločnosti ARRIVA Michalovce, a.s.

„Košický samosprávny kraj, ktorý financuje prímestskú autobusovú dopravu ako službu vo verejnom záujme prostredníctvom zmluvných dopravcov, chce vytvárať pre svojich občanov moderné, bezpečné a bezbariérové podmienky cestovania. Sme radi, že po presťahovaní autobusovej stanice z Kostolného námestia k železničnej stanici v Michalovciach sa podarilo dokončiť výstavbu nového prestupného terminálu. Táto stanica by mala byť jednou z najmodernejších v kraji, nástupištia sú zastrešené a priamym prechodom napojené aj na železničnú stanicu,“ povedal Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja.

Pôvodná autobusová stanica v Michalovciach kapacitne nepostačovala. Novovybudovaný prestupný terminál má zlepšiť podmienky pre rozvoj verejnej osobnej dopravy na Zemplíne, predstavuje moderný dopravný uzol v rámci integrovanej dopravy v súlade s koncepciou Košického samosprávneho kraja. Realizácia projektu prispeje k zlepšeniu infraštruktúry, bezpečnosti a k zásadnému zlepšeniu organizácie dopravy v Michalovciach. Investícia zahŕňala vybudovanie nástupíšť, ich zastrešenie, odstavné plochy pre osobné autá a autobusy. Zároveň na nástupištiach pribudnú dve riadkové obojstranné elektronické informačné tabule a pri vstupe na dispečing veľká desaťriadková elektronická informačná tabuľa s on-line informáciou o odchodoch, prípadne meškaniach autobusových spojov,“ uviedol Gejza Sačko, generálny riaditeľ ARRIVA Michalovce.

Nová autobusová stanica sa nachádza na predstaničnom území a okrem zastrešenia nástupných a výstupných plôch je vybavená mobiliárom ako sú lavičky, odpadkové koše, označníky, zábradlia a protiveterné zasklené steny. Priestor autobusovej stanice dopĺňa zeleň.

Na novej autobusovej stanici sú tri výstupištia, šesť nástupíšť, 38 odstavných plôch pre autobusy a 22 parkovacích miest pre individuálnu automobilovú dopravu, z toho je jedno parkovacie miesto určené pre vozičkárov. Terminál poskytuje tzv. suchý prechod pre cestujúcu verejnosť z výstupíšť alebo nástupíšť do budovy ŽSR, dispečingu ARRIVA a do spoločného vestibulu, kde sa nachádza aj čakáreň.

Prestupný terminál bol financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorého sprostredkovateľským orgánom je Košický samosprávny kraj. Jeho výstavba sa vyšplhala na 1 187 000 eur, z toho autobusový dopravca financoval 15 percent. „Vďaka aktívnej a korektnej spolupráci s Košickým samosprávnym krajom sa nám spoločne darí poskytovať obyvateľom a návštevníkom regiónu stále kvalitnejšiu a modernejšiu verejnú dopravu,“ dodáva Gejza Sačko, generálny riaditeľ ARRIVA Michalovce.

Vstup do areálu pre vjazd a výjazd autobusov umožňuje rampový systém po nasnímaní evidenčného čísla vozidla. Súčasťou modernizácie je nové osvetlenie a pre vyhlasovanie organizačných hlásení je nainštalované rozhlasové zariadenie. Terminál je permanentne monitorovaný kamerovým systémom.

Verejnú osobnú dopravu – autobusovú i vlakovú – využívajú každodenne státisíce ľudí na cestovanie do práce, škôl, k lekárom či na úrady. Práve autobusová doprava predstavuje najdostupnejšiu formu prepravy pre cestujúcich aj z odľahlejších miest a obcí, kde železničná doprava absentuje. „Naším cieľom je neustále rozvíjať a skvalitňovať poskytované služby nielen z dôvodu stúpajúcich nárokov objednávateľov a cestujúcich, ale predovšetkým pre zabezpečenie spoľahlivej verejnej dopravy, ktorá prispeje k plynulejšej a bezpečnejšej situácii na cestách a zlepší ovzdušie v našich mestách a regiónoch. Aj investície do autobusových staníc, informačných systémov a nových moderných autobusov motivujú cestovať ľudí verejnou dopravou, aby obyvatelia a návštevníci regiónov či miest uprednostnili verejnú dopravu pred individuálnou dopravou autami. Poskytovať modernú, spoľahlivú a dlhodobo udržateľnú dopravu a cestujúcim zaistiť možnosť spoločne cestovať bezpečne, pohodlne a načas sú dlhodobým záväzkom voči našim objednávateľom aj cestujúcim.“ zdôraznil László Ivan, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku.

Okrem novej autobusovej stanice budú môcť cestujúci v Košickom kraji od dnešného dňa cestovať aj novými autobusmi typu SOR CN. Celkovo bude zaradených do prevádzky 27 nových autobusov v hodnote 5,3 millióna EUR, pričom 4,8 milióna eur pokryli financie zo zdrojov IROP a 10 percent, čo predstavuje 530-tisíc eur, financovala spoločnosť ARRIVA z vlastných zdrojov. Prvých jedenásť 12-metrových nízkopodlažných autobusov je k dispozícii cestujúcim v okolí Michaloviec, Trebišova, Sobraniec a Kráľovského Chlmca. Ďalších 16 autobusov bude zaradených do prevádzky začiatkom budúceho roka. Moderné autobusy majú kapacitu 41 miest na sedenie a 40 na státie. Okrem bezplatného wifi pripojenia a klimatizácie sú vybavené aj elektronickými informačnými tabuľami a vnútorným elektronickým informačným panelom. Ide o nízkopodlažné autobusy s rampou pre vozíčkarov a mamičky s kočíkmi. Súčasťou autobusu je pre vyššiu bezpečnosť cestujúcich i vodiča aj kamerový systém a kontrolný systém GPS. Ten slúži na online monitoring z dispečingu, kontrolu dodržiavania cestovných poriadkov, včasné pristavovanie a obsluhu zastávok. Cestujúci určite v autobusoch ocenia možnosť dobíjania mobilných zariadení prostredníctvom USB zásuvky.

Nový prestupný terminál bude pre cestujúcu verejnosť sprístupnený po vydaní kolaudačného rozhodnutia. Dovtedy bude k dispozícii pôvodná autobusová stanica, ktorá sa nachádza na opačnej strane predstaničného námestia.

ARRIVA na Slovensku a vo svete

Spoločnosť ARRIVA pôsobí na Slovensku od roku 2008 a je najsilnejším súkromným hráčom v autobusovej doprave v Slovenskej republike. Aktuálne pôsobí v Nitrianskom, Košickom, Žilinskom a Trnavskom kraji, kde zabezpečuje mestskú, prímestskú, zmluvnú a komerčnú autobusovú dopravu. Od roku 2016 prevádzkuje spoločnosť prvé priame vlakové spojenie Nitry s Prahou a od roku 2017 aj službu zdieľaných bicyklov, tzv. bikesharing. ARRIVA má na Slovensku takmer 2 400 zamestnancov a prevádzkuje 1 350 autobusov. Tvorí ju päť dopravných spoločností, servisná spoločnosť a centrála.

ARRIVA je jedným z popredných poskytovateľov osobnej dopravy v Európe, zamestnáva vyše 53 000 ľudí a ročne prepravuje 2 miliardy cestujúcich v 14 európskych krajinách. Je súčasťou Deutsche Bahn (DB), jednej z vedúcich spoločností v oblasti osobnej a logistickej dopravy na svete a je zodpovedná za regionálne služby v oblasti osobnej dopravy DB mimo Nemecka. Prevádzkuje autobusovú, železničnú a lodnú dopravu.

Autor/zdroj: Arriva Michalovce
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 16.12.2020 14:30
Upravené: 07.12.2021 17:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001