Verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“

Košický samosprávny kraj ako obstarávateľ strategického dokumentu "Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja" Vás v spolupráci s Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o životné prostredie, informuje o verejnom prerokovaní Správy o hodnotení strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“, ktoré sa uskutoční

dňa 26. februára 2020 (streda) o 9:00 hod

v zasadacej miestnosti č. 310 (2. poschodie) na Úrade Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, Košice.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 12.02.2020 10:56
Upravené: 28.12.2021 11:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001