Uzatvorenie hraničných priechodov s Maďarskom

Správa ciest Košického samosprávneho kraja v súlade s opatrením Ústredného krízového štábu SR uzatvorila malé cestné hraničné priechody s Maďarskom.

Od 13. marca je úplne uzatvorený hraničný prechod v okrese Rožňava na ceste II/587 Domica – Aggtelek. Prechod medzi Slovenskou republikou a Maďarskom je možný po ceste I/67 cez hraničný prechod Kráľ v Banskobystrickom samosprávnom kraji - Bánréve.

V okrese Košice – okolie je uzatvorený hraničný prechod na ceste III/3416 Skároš – Hollóháza,  III/3342 Trstené pri Hornáde – Kéked, III/3400 Buzica – Szemere, III/3300 Hosťovce – Hídvégardó a III/3299 Hosťovce – Tornanádaska. Prechod je možný po ceste I/17 cez hraničný prechod Milhosť.

 V okrese Trebišov sú od 7.00 hod. uzatvorené hraničné prechody na ceste III/3689 Veľký Kamenec – Pácin, III/3686 Streda nad Bodrogom – Karos a III/3683 Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely. Prechod je možný iba po ceste I/79 cez hraničný prechod Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely.

Na všetkých hraničných priechodoch, ktoré boli uzatvorené, boli osadené zábrany a dopravné značenie. Prosíme vodičov, aby rešpektovali tieto dopravné obmedzenia.

Okrem týchto opatrení budú na hraničných priechodoch s Maďarskom a Ukrajinou, ktoré sú na území Košického samosprávneho kraja, zavedené hraničné kontroly. Zamerané budú na zabezpečenie verejného poriadku a ochrany obyvateľov podľa nariadených karanténnych opatrení. Hraničné kontroly budú zavedené od 13. marca po dobu 10 dní. Na cestných colných hraničných priechodoch Vyšné Nemecké, Ubľa a Veľké Slemence budú realizované protiepidemiologické opatrenia.

Obyvateľov upozorňujeme, aby z dôvodu ochrany zdravia cestovali do zahraničia iba v nevyhnutných prípadoch. V zmysle príkazu Ministerstva vnútra SR bude každému, kto prichádza zo zahraničia, nariadená povinná 14 dňová karanténa.

Aktuálne obmedzenia zjazdnosti nájdete aj na stránke Správy ciest KSK.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 13.03.2020 12:49
Upravené: 06.12.2021 17:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001